Promotieonderzoek

Het promotieonderzoek van Ben over de lerende organisatie verricht hij aan de Faculteit Management en Organisatie van de Open Universiteit in Heerlen. Het onderzoek richt zich op de samenhang tussen de (team)organisatiestructuur en het professioneel handelen van docenten. In een organisatiestructuur waarin (niet al te grote)

Participatie

In het kader van het onderzoek is een veertigtal criteria opgesteld waaraan een goede teamstructuur met uitvoeringsteams (onderwijsteams) en expertteams (secties) moet voldoen (over de grootte, de samenstelling, het teamleiderschap, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, etc).  Scholen die willen participeren in het onderzoek kunnen hun organisatiestructuur