Participatie

In het kader van het onderzoek is een veertigtal criteria opgesteld waaraan een goede teamstructuur met uitvoeringsteams (onderwijsteams) en expertteams (secties) moet voldoen (over de grootte, de samenstelling, het teamleiderschap, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, etc).  Scholen die willen participeren in het onderzoek kunnen hun organisatiestructuur hiermee tegen het licht houden en desgewenst versterken. Neem gerust contact op als je geïnteresseerd bent in deelname of verdere informatie.