Promotieonderzoek

Het promotieonderzoek van Ben over de lerende organisatie verricht hij aan de Faculteit Management en Organisatie van de Open Universiteit in Heerlen. Het onderzoek richt zich op de samenhang tussen de (team)organisatiestructuur en het professioneel handelen van docenten. In een organisatiestructuur waarin (niet al te grote) teams met veel verantwoordelijkheden en duidelijke bevoegdheden opereren biedt docenten meer kans om zich professioneel te gedragen dan een structuur, waarin de docent vooral als uitvoerder wordt beschouwd van elders ontwikkeld beleid.