‘Minister Asscher, spreek de schoolbesturen aan!’

ingezonden brief – NRC ‘De berichtgeving over het uitblijven van effect van de Kwaliteitsaanpak Amsterdam (KBA) (NRC, 1 feb.) geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. Opeenvolgende Amsterdamse bestuurders hebben geklaagd over het te zwakke peil van het basisonderwijs in Amsterdam. Altijd werden daarbij de Cito-scores