Inspiratie

Studiedagen of conferenties starten met een goede keynote. Of het nu gaat over omgaan met verschillen, passend onderwijs, professionalisering, excellentie of team- en sectiestructuur. Ben helpt bij een inspirerende aftrap van de dag.

Advies

De manier waarop een school georganiseerd is, bepaalt in belangrijke mate of docenten zich professioneel (kunnen) gedragen. Hou je organisatiestructuur een keer tegen het licht. Ben adviseert graag over een werkende team-organisatie of een innovatieve onderwijslogistiek. Informeer naar de mogelijkheden per mail of via het