Advies

De manier waarop een school georganiseerd is, bepaalt in belangrijke mate of docenten zich professioneel (kunnen) gedragen. Hou je organisatiestructuur een keer tegen het licht. Ben adviseert graag over een werkende team-organisatie of een innovatieve onderwijslogistiek.

Informeer naar de mogelijkheden per mail of via het contactformulier.

Belangrijke onderwijsvernieuwingen kunnen niet meer zonder het benutten/veranderen van de onderwijslogistiek.
Het rooster, zoals dat nog op veel scholen gehanteerd wordt, is een uniforme jas met bijvoorbeeld eenzelfde aantal uren per vak voor iedere leerling van een klas. De roostertechniek is na 1968 niet meer veranderd en is niet meer van deze tijd.
Er zijn zoveel mooie mogelijkheden om de dagindeling, de lestijden, flexibilisering en maatwerktrajecten te optimaliseren. Ben is gespecialiseerd in het begeleiden van trajecten om met uw school nieuwe onderwijslogistieke oplossingen te zoeken.
Of het nu gaat om leerroutes in het nieuwe VMBO-programma, om maatwerk te bieden voor excellente leerlingen in de bovenbouw Havo/Vwo of gemengde afsluitroutes Havo/Vwo: Ben begeleidt graag het creatief-onderwijskundig denkproces met een team of werkgroep op uw school.