Opleidingen

Kenniscentrum Het leren organiseren is een netwerk van opgeleide TAO-adviseurs. De opleidingen worden aangeboden door dit kenniscentrum. De leden van dit kenniscentrum zorgen voor professionalisering door intervisie en verdere ontwikkeling van het TAO concept.

De adviseurs zijn werkzaam in het veld bij het herontwerpen van organisatie in het PO, VO, MBO en HBO. Tevens worden ze ingezet bij vraagstukken van het teamgericht organiseren. De inzichten die ze hierbij opdoen wordt geïntegreerd in het professionaliseringsaanbod.

Professionaliseringsthema’s waar het aanbod op aansluit zijn:

 

  • Onderwijsinrichting en schoolorganisatie
  • Professionele leergemeenschappen
  • Verandermanagement
  • Leidinggeven aan leren
  • Persoonlijk Leiderschap

Teamgericht organiseren in
het onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs waarbij de leerling centraal staat.

Daarvoor heb jij als leidinggevende de visie om de vormgeving van de organisatie in te willen richten volgens de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO). Zodat leraren in kleine teams samen de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de gehele ontwikkeling van een groep leerlingen gedurende aan aantal jaren.

Hiervoor wil jij je de kennis over de TAO eigen maken en de mogelijkheden voor de organisatie onderzoeken. Daarnaast sta je open te reflecteren op jouw rol van schoolleider en jouw persoonlijk leiderschap. Zo ben je in staat om goed voorbereid het proces te begeleiden.

Je maakt tijdens de opleiding zowel een herontwerp van de organisatiestructuur van de school (of organisatie) als een ontwerp van het implementatieproces.

Dankzij de opleiding ben je in staat jouw visie voor de school werkelijkheid te laten worden.

Leidinggeven in een TAO-
school

Het leidinggeven in een TAO-school vraagt veel van de schoolleider. In de opleiding leert de schoolleider de verschillende facetten/vaardigheden die bij het ‘nabij leiderschap’ (Van der Hilst, 2019) horen.

De schoolleider moet het organisatiemodel
onderhouden (vraagt ontwerpkennis) en moet vooral de onderwijsteams ondersteunen en inspireren, zodat deze teams zich ontwikkelen tot high performance teams met een grote mate van ‘çollective teacher efficacy’ (Hattie, 2017).

De opleiding richt zich op de 6 O’s van nabij leiderschap: (eigen) overtuiging, ontwerpen, onderhouden, ondersteunen, ontzorgen en ondubbelzinnig handelen.

Extra aandacht krijgt het procesmatig interveniëren in teams en in de gehele organisatie.

TAO-projectleider op
bestuursniveau

Schoolleiders die zelf ervaring hebben met de TAO kunnen binnen het eigen bestuur collega’s ondersteunen bij het invoeren van de TAO, leidinggeven aan een TAO-school, training geven aan procesbegeleiders en het bestuur adviseren om de TAO verder binnen het bestuur te verstevigen.

In de opleiding komen al deze facetten aan bod.

Heb je interesse of wil je graag meer weten?

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

Vraag Ben voor

...Advies De manier waarop een school georganiseerd is, bepaalt in belangrijke mate of docenten zich professioneel (kunnen) gedragen. ...Training en opleiding De sturingskracht van het MT is bepalend voor het succes van je school. ...Inspiratie Ben helpt bij een...

Reflectie op thema Democratie in het onderwijs

In mei 2013 verscheen een boek met de titel ’The beautiful risk of education’ van auteur en vermaard onderwijspedagoog Gert Biesta. Inmiddels is ook een Nederlandse vertaling van het boek verschenen, onder redactie van René Kneyber. Het boek belicht het...

Brochure over het didactiseren van zelfdiscipline

Waarom vandaag doen wat je kunt uitstellen tot morgen? Als je geen zin hebt, moet je maar zin maken! De brochure die ik heb gebruikt bij de workshop vindt u hieronder brochure

Congres: differentiëren in de klas

Op 2 december 2014 sprak ik op het congres in Arnhem over differentiëren in de klas (en daarbuiten). Ik besprak hier het dilemma tussen standaardiseren en omgaan met verschillen, het omgaan met verschillen buiten de klas, het belang van de schoolvisie op...

‘De niet aangeharkte’

Deze laatste blindganger gaat over het belangrijkste obstakel dat in de weg staat om het prachtige beroep van docent tot volle wasdom te laten komen. Het betreft de manier hoe de arbeidsorganisatie in scholen is ingericht. Dat wil zeggen: de manier waarop de...

Workshop Lead & Learn

Op 28 november gaf ik voor de onderwijsorganisatie School aan Zet in Amersfoort een workshop over het belang van een goede teamorganisatiestructuur op school. Hieronder vindt u de website van School aan Zet met informatie over het intervisietraject Lead & Learn....

Keynote-congres Vereniging van Decanen en Loopbaanbegeleiders

Op 6 november 2014 sprak ik op het congres van de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders. Hierbij behandelde ik de studiekeuze van leerlingen en de rol van de decaan hierbij. De belangrijkste punten zijn te lezen in deze powerpoint-presentatie.

Lezing Toetscongres ICE en Malmberg

Op 31 oktober 2014 gaf ik een toetsconferentie in Den Bosch met als onderwerp: De valkuil van de summatieve toets. Hierbij behandelde ik onder andere de elementen van de valkuil en het belang van feedback. Dit en overige aanbevelingen zijn terug te vinden in de...

Onderwijslogistiek

"Roostertechnisch onmogelijk." Een vreselijke afknapper als je dat als docent, sectie, onderwijsteam of ontwikkelteam te horen krijgt als je een mooi plan bedacht hebt om je onderwijs te verbeteren of mooier en plezieriger te maken. Het gebeurt nog steeds in...

Onderwijskwaliteit maakt onderwijskwaliteit

"Dit wordt een ongemakkelijke blindganger. De lezer zal zich mogelijk persoonlijk aangesproken voelen maar dat is niet de bedoeling. Het gaat in deze serie immers om systeemfouten. Laat ik beginnen met te zeggen dat het Nederlandse onderwijssysteem grosso modo...

Hoed u voor registratie als Registerleraar

"Gelukkig heeft zich nog maar een handjevol nietsvermoedende docenten aangemeld bij het Lerarenregister. Er hebben zich, hunkerend naar klanten, meer aanbieders van nascholing aangemeld dan leraren, dus de aangemelde leraren hoeven niet te vrezen voor overtekende...

Geen zelfstandigheid maar (zelf)discipline

"Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw schrijven vrijwel alle scholen in hun gidsen dat zij bezig zijn ‘de leerlingen zelfstandigheid bij te brengen’, ‘op te voeden tot zelfstandigheid’ of ‘leerlingen in toenemende mate zelfstandig te laten leren’. Onmogelijk...

Maak van het vmbo écht voorbereidend mbo

"Dat maakt het des te schrijnender om te moeten constateren dat het onderwijssysteem voor vmbo leerlingen fundamenteel niet deugt. Voor de 50% van al onze leerlingen, die gebaat is met een logische, efficiënte leerroute naar uiteindelijk een beroepskwalificatie,...

Radio-interview op Radio 1 “Het schoolexamen moet afgeschaft worden”

"Het schoolexamen moet worden afgeschaft. Het examen dat scholen zelf afnemen bij eindexamenleerlingen naast het Centraal Schriftelijk Eindexamen, is verworden tot een administratieve hel. Het VMBO? Dat moet ook worden afgeschaft." En dat zijn maar twee van vele...

‘Minister Asscher, spreek de schoolbesturen aan!’

ingezonden brief - NRC 'De berichtgeving over het uitblijven van effect van de Kwaliteitsaanpak Amsterdam (KBA) (NRC, 1 feb.) geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. Opeenvolgende Amsterdamse bestuurders hebben geklaagd over het te zwakke peil van het...

‘Pygmalion en de talentverspilling’

"Het is opvallend dat bij alle hypes rond ‘omgaan met verschillen’ en ‘bevorderen van talent en excellentie’ de merkwaardige inrichting van het onderwijsstelsel met volledig gescheiden havo- en vwo-stromen vrijwel onbesproken blijft. Terwijl daar op het gebied van...

‘Het schoolexamen voor vakken met een ces: direct afschaffen!’

'Zou er nog iemand in het onderwijs rondlopen die kan verklaren waarom bij vakken waarvoor een centraal examen geldt, ook nog een schoolexamen wordt afgenomen? Een geheel nutteloze, tijdrovende, energie- en leertijdvretende operatie, die geen enkel doel dient. Ooit...

‘Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen’

"Verandering op drie organisatieniveaus Het omgaan met verschillen krijgt vorm in het feitelijke handelen in contact tussen docent en leerling. Om dat mogelijk te maken moet ook op andere lagen in de organisatie het nodige gebeuren. Wat daaronder verstaan wordt krijgt...

‘Teamvorming, begin er niet aan!’

'Een goed werkende teamstructuur is een prachtige en tevens onmisbare basis voor het ontwikkelen van een professionele cultuur in de school. Maar lang niet iedere school heeft zo’n goed werkende teamstructuur. Veel problemen in scholen die aan teamvorming begonnen...

‘Verhuis en word beter’

'Er zijn verschillende manieren waarop je leert om een betere docent te worden. De belangrijkste zetten we in dit artikel op een rij. Doen Een professional leert zijn professie beter uit te oefenen door ‘vlieguren’ te maken. Het helpt daarbij erg veel als hij op dat...

‘Het leren organiseren’

Ben van der Hilst kijkt terug op veertig jaar onderwijservaring en structureert die ervaringen en de daarop gebaseerde conclusies op vijf organisatieniveaus. Het leren wordt georganiseerd in de klas, in de school, in de arbeidsorganisatie, in de regio en op landelijk...

‘Integraal leidinggeven aan onderwijsvernieuwing’

'Veranderingsprocessen in onderwijsorganisaties hebben een laag rendement. Geschat wordt dat het nog lager ligt dan in bedrijven met een commerciële doel- stelling, waar het rendement wordt geschat op ongeveer 30% (Boonstra, J.J., 2000). Banking Beoogde resultaten van...

Adres

Nicolaas Beetsstraat 146, 
3511 HG Utrecht

Email

Telefoon

Ben van der Hilst
06-54703393

Social Media

Kvk-nummer 88346811
Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.