‘Werkplaatsen’ over het proefschrift

Ter gelegenheid van het verschijnen van het proefschrift ‘Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier’ van Ben van der Hilst worden er vier regionale ‘werkplaatsen’ georganiseerd. Deelnemers uit hbo, mbo, vo en po nemen kennis van de achtergronden van het onderzoek, en onderzoeken een mogelijk organisatie-ontwerp voor de eigen school.

    • Utrecht: woensdag 5 februari 15.00 tot 18.00 u
    • ’s-Hertogenbosch: woensdag 19 februari 15.00 tot 18.00 u
    • Zwolle: woensdag 26 februari 15.00 tot 18.00 u
    • Amsterdam: donderdag 5 maart 15.00 tot 18.00 u

Inloop vanaf 14.30 u. Vóór de pauze de samenvatting van het proefschrift en na de pauze zelf aan de slag om de consequenties voor de eigen organisatie te onderzoeken.

Minimaal twee deelnemers per school in verband met de werkvorm.
Reserveren van plaatsen kan d.m.v. het formulier hieronder.
Plaatsing op volgorde van aanmelding.
Kosten: € 125 per deelnemer.