In mei 2013 verscheen een boek met de titel ’The beautiful risk of education’ van auteur en vermaard onderwijspedagoog Gert Biesta. Inmiddels is ook een Nederlandse vertaling van het boek verschenen, onder redactie van René Kneyber. Het boek belicht het onvermijdelijke risico van onderwijzen; onderwijs is een verzameling van kwetsbare processen. Biesta pleit voor het centraal durven stellen van deze kwetsbaarheid, dit risico, omdat het in zich schoonheid en waarde heeft. Hij belicht zijn gedachtengoed aan de hand van zeven kernthema’s: creativiteit, communicatie, onderwijzen, leren, emancipatie, democratie en virtuositeit.

Magazine Van Twaalf tot Achttien heeft een aantal auteurs uitgenodigd om een eigen reflectie te plegen op de thema’s zoals deze zich in het boek presenteren. In deze voorlaatste bijdrage reflecteren Ben van der Hilst en Annette Valkengoed op het thema Democratie.

Artikel Democratie