TAO Adviseur

Ben van der Hilst

Werkzaam in heel Nederland,
alle onderwijsinstellingen.

Ben is een veelgevraagd adviseur, inleider, columnist en workshopbegeleider.

Van 2007 tot 2012 was Ben van der Hilst directeur van het Centrum voor Nascholing Amsterdam. Daarvoor was hij Programmamanager Leiderschap en Organisatieontwikkeling en coördinator en mede-ontwikkelaar van de Masteropleiding Integraal Leiderschap van CNA.

Hij heeft 15 jaar ervaring als rector van verschillende scholen voor voortgezet (montessori) onderwijs. Naast zijn managementfuncties in het voortgezet onderwijs was Ben van der Hilst op landelijk niveau actief bij de invoering van de Tweede Fase Havo/Vwo en de invoering van het VMBO. Hij was o.m. lid van het Platform Beroepsonderwijs, voorzitter van de Nederlandse Montessori Vereniging en projectleider Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam. Ben van der Hilst is een veelgevraagd adviseur, inleider, columnist en workshopbegeleider. De school als professionele, innovatieve arbeidsorganisatie is een belangrijk thema in zijn werk. Hij introduceerde o.m. in 1993 het concept ‘kernteam’ in het onderwijs, in datzelfde jaar het 70 minuten rooster en later het gepersonaliseerde rooster voor havo-vwo bovenbouw.

Onder de naam Het Leren Organiseren adviseert en traint hij bestuurders, schoolleiders en teamleiders op het gebied van de school als lerende organisatie en op het terrein van vernieuwende onderwijslogistiek. Tevens verricht hij wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen de (team)organisatiestructuur en het professioneel handelen van docenten.

Ben promoveerde op 6 december 2019 aan de Open Universiteit op het proefschrift
“Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier”.

Ben van der Hilst verzorgt ook workshops en trainingen over een aantal pedagogisch-didactische onderwerpen, zoals probleemoplossende vaardigheden en de ‘didactiek van de zelfdiscipline’ in plaats van ‘opvoeden tot zelfstandigheid’.

Op dit moment worden trainers door Ben opgeleid tot TAO-adviseur (TAO staat voor teamgecentreerde arbeidsorganisatie).

Lees meer of neem contact op met Ben:

Heb je interesse of wil je graag meer weten?

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

Adres

Nicolaas Beetsstraat 146, 
3511 HG Utrecht

Email

Telefoon

Ben van der Hilst
06-54703393

Social Media

Kvk-nummer 88346811
Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.