TAO Adviseur

Peter van Breemen

Werkzaam in heel Nederland,
in het PO, SBO en (V)SO.

Peter werkt meer dan dertig jaar als leidinggevende in organisaties, waarvan ruim twintig in het (speciaal)onderwijs. Daarbij richt hij zich vooral op het effectiever organiseren van teams en schoolorganisaties. Kwaliteiten en intenties van mensen benutten en hen van daaruit in hun kracht zetten en in beweging brengen. Peter is gericht op processturing. Dat doet hij vanuit gezamenlijk opgestelde ambities en uitdagingen. Resultaatgericht en pragmatisch.

Samen met mensen, vanuit draagvlak, met plezier werken aan ontwikkeling. Mijn motto is dan ook “Samen Werkt in Onderwijs”

In 2017 kwam hij in aanraking met TAO. Het was liefde op het eerste gezicht. Hij herkende direct de potentie ervan en dat bleek in de praktijk ook het geval te zijn.  

Sinds die tijd werkt hij als bovenschools directeur met TAO. Mooie trajecten met vijf schoolteams en het MT. Met ingang van 2023 is hij TAO-adviseur naast zijn werkzaamheden als interim directeur en coach van schoolleiders. 

In de dagelijkse praktijk ziet hij wat TAO brengt en waar teams (en hijzelf) zo enthousiast van worden. 

Een heldere structuur van de organisatie en de werkprocessen. Focus op de ontwikkeling van de leerling. Onderwijsprofessionals die meer zeggenschap ervaren. Sneller in kunnen spelen op situaties en ontwikkelingen in hun dagelijkse werk. Doen waarom ze ooit voor dit werk hebben gekozen.

Het werken in een onderwijsteam brengt de “brede blik” wat een sleutel is tot meer kwaliteit. De draagkracht en het werkplezier nemen toe. Schoolleiders die het aandurven om anders leiding te geven. 

Kortom TAO zet zichtbaar mensen, teams én organisaties in hun kracht. Prachtig om te zien en aan mee te werken!

Benieuwd of dit ook binnen jouw organisatie mogelijk is? Een oriënterend gesprek kan het in beweging zetten!

Lees meer, connect of neem contact op met Peter:

Heb je interesse of wil je graag meer weten?

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

Adres

Nicolaas Beetsstraat 146, 
3511 HG Utrecht

Email

Telefoon

Ben van der Hilst
06-54703393

Social Media

Kvk-nummer 88346811
Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.