Onze TAO adviseurs

Graag stellen wij onze opgeleide TAO adviseurs aan je voor.
Elk met zijn/haar eigen specialisme en achtergrond vanuit het onderwijs.
Bekijk welke adviseur het beste aansluit bij het onderwijstype of visie van de organisatie en neem vrijblijvend contact op.

Ben van der Hilst

Alle onderwijsinstellingen,
heel Nederland.

Het proefschrift “Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier” en de jarenlange onderwijservaring van Ben vormen de grondslag van het TAO Kenniscentrum. Alle TAO adviseurs zijn onder zijn begeleiding opgeleid.

Lotteke de Kruijff

Alle onderwijsinstellingen,
heel Nederland.

Onderwijsadviseur, voormalig directeur en plaatsvervangend bestuurder bij WereldKidz.
Met meer werkplezier werken aan de kwaliteit van het onderwijs? Tientallen scholen is het gelukt te werken volgens de TAO onder begeleiding van Lotteke de Kruijff.

Frederique de Jong

VO, HBO, 
heel Nederland.

Zelfstandig organisatieadviseur, teamcoach en procesbegeleider van complexe onderwijsinnovaties met jarenlange ervaring in verschillende functies binnen het voortgezet en hoger onderwijs.

Lutske Cornelissen

PO, SO, VSO,
heel Nederland.

Betrokken bij de TAO opleidingen en het Leernetwerk PO. Al 25 jaar werkzaam in het basisonderwijs in verschillende functies zoals leraar, bovenschools projectleider en schoolleider. Werkt sinds 2017 met de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) en heeft de TAO op meerdere scholen geïmplementeerd. 

Josee Viveen

PO, VO en MBO,
Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland.

Focus op het effectief omzetten van visies en strategieën naar tastbare resultaten in de werkende praktijk.
Specialiteit: Teamgerichte arbeidsorganisatie; vinden van gedeelde taal en verantwoordelijkheid, nabij leiderschap, teamvorming, procesbegeleiding en curriculum ontwerp.

Anneke de Gier

PO, S(B)O, 
heel Nederland

TAO-adviseur en schoolleider op een basisschool met ruim twintig jaar ervaring in het regulier en speciaal onderwijs in verschillende rollen.

Anaïs Besemer

PO & Kindcentra,
regio midden & zuid.

TAO adviseur, trainer en coach in pedagogiek, leren en ontwikkelen, anders organiseren en samenwerken om basisscholen en kindcentra mooier te maken.

Alma Krivdic

PO, SO, VO,
heel Nederland.

Onderwijsconsultant met een master in Onderwijswetenschappen en ervaring in alle facetten van het onderwijs, als leerkracht, schoolleider, toezichthouder en meer.

Alwin Wiersma

VO,
heel Nederland.

Organisatie-ontwerper, strateeg, co-creator, zelfstandig adviseur en interim schoolleider. Sinds 2016 actief in het invoeren van de teamgerichte arbeidsorganisatie.

Bram Burgler

VO, MBO, HBO, WO,
regio Noord

Opleidingsmanager binnen een mbo instelling en gespecialiceerd in onderwijsontwikkeling en wat dit met mensen en organisaties doet door de opleidingen Toegepaste Psychologie, Onderwijskunde en ervaring.

Jolijn van de Hoef

Alle Onderwijsinstellingen,
heel Nederland.
Organisatieadviseur, trainer en coach. Met 10 jaar ervaring in het onderwijs als docent. Expert in het begeleiden van teams om deze gestructureerder, effectiever en fijner samen te laten werken.

Klaas Doorlag

VO, VSO, MBO, HBO, WO,
heel Nederland.

Docent, leidinggevende en onderwijsadviseur. Naast zelfstandig ondernemer werkzaam in het hoger onderwijs als lerarenopleider, teamcoach, organisatieadviseur en als praktijkgericht onderzoeker naar de organisatie van onderwijsverandering.

Lotte de Rooij

PO & Kindcentra,
heel Nederland.

TAO-adviseur en informatiekundige antropoloog, gespecialiseert in het vormgeven van nieuwe organisatievormen t.b.v. het primaire proces: het leren van kinderen. Met ervaring in het PO en (integrale) kindcentra, van adviseren van Raad van Toezicht tot peuter-kleutergroep.

Leone Los

PO & Kindcentra,
heel Nederland.

TAO Adviseur en onderwijskundige met een master Onderwijswetenschappen en een achtergrond als leerkracht in het PO en SO. Leone schakelt gemakkelijk van onderwijskundig beleid naar de werkvloer en maakt van theoretische inzichten, praktische handvatten zodat het onderwijs wordt versterkt en elk kind zijn/haar volledig potentieel kan ontwikkelen.

Peter van Breemen

PO, SBO, (V)SO,
heel Nederland.

Meer dan dertig jaar ervaring als leidinggevende in organisaties, waarvan ruim twintig in het (speciaal)onderwijs.
Werkt sinds 2017 als bovenschools directeur met TAO. En daarnaast als TAO adviseur, interim directeur en coach van schoolleiders.

Renate Westerink

Alle onderwijsinstellingen,
Noord Nederland.

Zet zich in zodat mensen met meer werkplezier beter invulling geven aan hun gezamenlijke opdracht. Als TAO adviseur, interim leidinggevende, maar ook in de rol van procesbegeleider, teamcoach, trainer of projectleider.

Caroline Offerhaus

VO, MBO,
heel Nederland.

Adviseur bij B&T organisatieadvies. Is als (onderwijs)adviseur, gespecialiseerd in:
Onderwijs- en curriculumontwikkeling en versterking van kwaliteitszorg in het VO en mbo.

Koen Schepers

Alle onderwijsinstellingen,
heel Nederland.

Koen geeft leiding aan onderwijsteams op De Nieuwste School in Tilburg en ontvangt met grote regelmaat collega’s van scholen in het zuiden van Nederland om hen kennis te laten maken met de TAO of zich er in te laten verdiepen.

Rogier Tiel Groenestege

Kenniscentrum het leren organiseren

WIJ STAAN VOOR JOU KLAAR!

Adres

Nicolaas Beetsstraat 146, 
3511 HG Utrecht

Email

Telefoon

Ben van der Hilst
06-54703393

Social Media

Kvk-nummer 88346811
Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.