Onze TAO adviseurs

Graag stellen wij onze opgeleide TAO adviseurs aan je voor. Elk met zijn/haar eigen specialisme en achtergrond vanuit het onderwijs. Bekijk welke adviseur het beste aansluit bij het onderwijstype of visie van de organisatie en neem vrijblijvend contact op.

Ben van der Hilst

Alle onderwijsinstellingen
Alle regio’s

Ben is een veelgevraagd adviseur, inleider, columnist en workshopbegeleider.

Hij heeft 15 jaar ervaring als rector van verschillende scholen voor voortgezet (montessori) onderwijs.
Van 2007 tot 2012 was Ben van der Hilst directeur van het Centrum voor Nascholing Amsterdam. Daarvoor was hij Programmamanager Leiderschap en Organisatieontwikkeling en coördinator en mede-ontwikkelaar van de Masteropleiding Integraal Leiderschap van CNA.

Onder de naam Het Leren Organiseren adviseert en traint hij bestuurders, schoolleiders en teamleiders op het gebied van de school als lerende organisatie en op het terrein van vernieuwende onderwijslogistiek. Tevens verricht hij wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen de (team)organisatiestructuur en het professioneel handelen van docenten.

Hij promoveerde op 6 december 2019 aan de Open Universiteit op het proefschrift “Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier”.

Lees hier meer over Ben, neem contact op of connect via LinkedIn.

Lotteke de Kruijff

Alle onderwijsinstellingen
Alle regio’s

Lotteke richt haar focus op het ontwikkelen van leiderschap, organisaties en teams. Als voormalig directeur en plaatsvervangend bestuurder bij WereldKidz en als TAO adviseur heeft zij bij tientallen scholen het verschil in de praktijk gezien wanneer scholen volgens de TAO gaan werken.

‘Het vraagt om een wezenlijke verandering in het werken van iedereen binnen de organisatie. Het vraagt om doorzettingsvermogen en keuzes maken. Gelukkig levert het ook direct zichtbaar resultaat op. Ik haal daarom veel voldoening uit het het begeleiden van scholen, het trainen van teams, het opleiden van procesbegeleiders en het coachen van (nieuwe) leidinggevenden.’

Met meer werkplezier werken aan de kwaliteit van het onderwijs?
Neem contact met me op, bekijk mijn website en connect via LinkedIn.

Frederique de Jong

VO, HBO
Alle regio’s

Aangenaam, ik ben Frederique de Jong.
Ik geef organisaties praktische handvatten om anders te organiseren. Ik ben doortastend, creatief en empathisch (zeggen ze en vind ik). Ik kijk mee, adviseer en kom met een concreet stappenplan. In die volgorde en in goed overleg. Ik denk ook graag met jou mee over een nieuw perspectief op jouw organisatie.  

De laatste jaren constateer ik dat het credo “structuur volgt cultuur” niet altijd overeenkomt met mijn ervaring. Het werkt vaak omgekeerd. Als begeleider zie ik teams regelmatig worstelen met een vermeend cultuurprobleem terwijl dit vaak te herleiden is tot een organisatie structuurprobleem. Dat geeft teams onnodig veel stress voor iets wat goed te verhelpen is.  

Momenteel werk ik als zelfstandig organisatieadviseur, teamcoach en procesbegeleider van complexe onderwijsinnovaties. Daarnaast begeleid ik, als zelfstandige, verschillende instituten en scholen met verandervraagstukken.  

Mijn carrière kent verschillende tussenstations. Ik heb een aantal jaar met plezier voor de klas gestaan, ik ben 8 jaar leidinggevende geweest en werkte 3 jaar programmamanager onderwijsinnovatie. Daarvoor studeerde ik Engels en theater, werkte ik als docent in het VO, het WO en uiteindelijk het HBO bij de lerarenopleiding Engels in Utrecht.   

Samen werken aan de kracht van samenwerken? Bel of mail me even en connect via LinkedIn.

Anneke de Gier

PO, S(B)O
Alle regio’s

Als TAO-adviseur en schoolleider op een basisschool heb ik veel ervaring in het begeleiden van het invoeren en zo goed mogelijk laten functioneren van de teamgecentreerde arbeidsorganisatie.

Door ruim twintig jaar werkzaam te zijn in het regulier en speciaal onderwijs in verschillende rollen, heb ik een brede kennis opgebouwd over het creëren van een werkomgeving waarin teams effectief kunnen samenwerken en optimaal kunnen presteren.

Als TAO-adviseur ondersteun ik schoolleiders bij het implementeren van de teamgecentreerde arbeidsorganisatie. Daarnaast geef ik trainingen aan procesbegeleiders en schoolteams, waarin zij leren groeien in hun teamvolwassenheid. Hierdoor kunnen zij collectieve verantwoordelijkheid nemen voor de gehele ontwikkeling van hun leerlingen.

Mijn talent is dat ik me goed kan verplaatsen in het perspectief van een ander. Van daaruit sluit ik goed aan bij ieders situatie en kan ik beweging brengen. Door mijn persoonlijke aanpak en mijn gedegen kennis over en ervaring met de TAO, weet ik goed bij ieder team aan te sluiten en help ik hen optimaal samen te werken en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

Neem contact met me op en bekijk mijn website en connect via LinkedIn.

Alma Krivdic

PO, SO, VO
Alle regio’s

Mijn missie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de onderwijsorganisaties, waarin leerkrachten voor de leerling en elkaar van betekenis zijn.

Door de invoering van de TAO help ik organisaties te creëren, waarin de autonomie, professionaliteit van leerkrachten en ontwikkeling van het kind voorop staan. Waarin er lef is en openheid. Waarin we vrijheid voelen om vragen te stellen, om elkaar uit te dagen beter onderwijs te maken en een betere leerkracht te zijn. Waarin er samen geleerd wordt en in mogelijkheden wordt gedacht.Waarin processen de mensen dienen en niet andersom.

In onze samenwerking neem ik luisteren, doorvragen en humor mee. En natuurlijk zowel praktijkervaring als kennis vanuit verschillende onderwijsgebieden.

Neem contact met me op, bekijk mijn website en connect via LinkedIn.

Alwin Wiersma

VO
Alle regio’s

Ik ben Alwin: aangenaam!

Organisatie-ontwerper, strateeg, co-creator, zelfstandig adviseur, interim schoolleider en papa.

Ooit studeerde ik managementwetenschappen in Nijmegen. Daarna ging ik het adviseurschap in. Na het schrijven van een pak plannen en projecten voor overheid en bedrijfsleven bleek het onderwijs mijn roeping.

Ik ken verschillende scholen van binnenuit: als docent aardrijkskunde, afdelingsdirecteur Kunskapsskolan, kartrekker bij de oprichting van een Vrijeschool en (interim) schoolleider op bijna elke post. Binnen bovenbouw en onderbouw, van vmbo tot gymnasium. 

Sinds 2016 heb ik mij gestort op teamgerichte arbeidsorganisatie. Eerst door het concept vanuit mijn rol als schoolleider in te voeren op mijn eigen school. Tegenwoordig als zelfstandig adviseur en eigenaar van Buro de Basis. Ik bezoek scholen in het hele land en werp vanuit een nuchtere en creatieve blik een nieuw licht op de arbeidsorganisatie. 

Binnenkort bij jou?

Neem contact met me op en bekijk mijn website en connect via LinkedIn.

Bram Burgler

VO, MBO, HBO, WO
Regio Noord

Hallo! Ik ben Bram Burgler. Werkzaam als opleidingsmanager binnen een mbo instelling die met de TAO werkt (Zone.college).

Vanuit de ervaringen en inzichten binnen het mbo met de TAO ben ik ervan overtuigd dat teamgericht organiseren de toekomst is van het onderwijs. En daar wil ik als adviseur aan bij dragen.

Ik breng veel praktijkervaring mee, zowel de ontwerpfase als het onderhouden van het concept na de invoering heb ik bij Zone.college meegemaakt. Door de opleidingen Toegepaste Psychologie en Onderwijskunde ben ik bekend met onderwijsontwikkeling en wat dit met mensen en organisaties doet.

Neem contact met me op en connect via LinkedIn.

Jolijn van de Hoef

PO, SO, VO, VSO, MBO, HBO, WO
Alle regio’s

Ik kom mijn bed uit voor ruimte creëren, zodat je iets anders kunt doen

In de afgelopen tien jaar heb ik mij gespecialiseerd in het helpen van scholen bij het werken met zelfsturende team. Ik begeleid teams en schoolleiders om bij de voor hen passende situatie oplossingen te bedenken en effectiever samen te werken om leerlingen die aandacht te geven die je elke leerling gunt.

Mijn manier van werken: Open en nieuwsgierig zijn naar het wereldbeeld van de ander. De ander begrijpen om dan samen te kijken naar de mogelijkheden van ieder individu en de groep. Succeservaringen delen en analyseren op wat dit tot een succes maakte. Deze kennis inzetten voor de toekomst.

In het begin van de samenwerking leg ik de vinger vaak op de zere plek. Dat kan wel eens confronterend zijn. Maar door mijzelf open op te blijven stellen, bleven we altijd met elkaar in gesprek. Openheid en eerlijkheid, maakt verbinding mogelijk. En dus ook je doel behalen.

Ik heb tientallen scholen mogen begeleiden. Iedere school had zijn eigen doel. En iedere school had ook zijn eigen aanpak, want ieder mens is verschillend. En dat maakt het juist zo leuk vind ik!

Laten we samen jouw school effectiever maken met Sterk samenwerkende teams. Omdat ieder docent gaat voor de beste ontwikkeling van de leerling. En in deze tijd kun je dat niet meer in alleen in je lokaal. Daarvoor is nodig dat je leert samenwerken, samen leren. En dat verschillen uitdagend zijn en verrijkend.

Neem contact met me op en bekijk mijn website en connect via LinkedIn.

Klaas Doorlag

VO, VSO, MBO, HBO, WO
Alle regio’s

Ik heb ervaring als docent, leidinggevende en onderwijsadviseur. Momenteel ben ik naast zelfstandig ondernemer werkzaam in het hoger onderwijs als lerarenopleider, teamcoach, organisatieadviseur en als praktijkgericht onderzoeker naar de organisatie van onderwijsverandering.

Nieuwsgierigheid is een grote drijfveer in mijn werk. Dat maakt mij tot een pionier. Ik ben in staat om daarbij te pendelen tussen het conceptuele en het praktische om zo te ondersteunen bij veranderprocessen. 

Neem contact met me op en connect via LinkedIn.

Lutske Cornelissen

PO
Alle regio’s

Mijn missie is om mensen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen zodat ze weten hoe ze deze vol energie en veerkracht kunnen inzetten. Met als doel meer positiviteit, plezier en professionaliteit in the job te creëren!

Je kunt echter alleen je talent ontdekken als het door een ander wordt gezien en benoemd. Dit betekent dat samenwerken met een ander nodig is om je talent te laten groeien, te ontwikkelen en tot resultaten te komen.
Dat kan met het teamgericht organiseren!

Al 25 jaar werk ik in het basisonderwijs en heb verschillende functies gehad zoals leraar, bovenschools projectleider en de laatste 8 jaar als schoolleider. Sinds 2017 werk ik met de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO). Wat een verrijking voor de school en voor mij als schoolleider.

Op meerdere scholen heb ik, als schoolleider, de TAO geïmplementeerd en nu begeleid ik scholen bij de implementatie van de TAO. Ik doe dat door te luisteren naar wat er nodig is en daarop in te spelen met veel oog voor de mens en de professionaliteit. De talenten in de school krijgen zo de ruimte om de kwaliteit en de wendbaarheid van het onderwijs met veel plezier te vergroten!

Geïnteresseerd om meer team- & talentgericht te gaan werken?

Neem contact met me op, bekijk mijn website en connect via LinkedIn.

Peter van Breemen

PO, SBO, (V)SO
Alle regio’s

Ik werk meer dan dertig jaar als leidinggevende in organisaties, waarvan ruim twintig in het (speciaal)onderwijs. Daarbij richt ik me vooral op het effectiever organiseren van teams en schoolorganisaties. Kwaliteiten en intenties van mensen benutten en hen van daaruit in hun kracht zetten en in beweging brengen. Ik ben gericht op processturing. Dat doe ik vanuit gezamenlijk opgestelde ambities en uitdagingen. Resultaatgericht en pragmatisch.

Samen met mensen, vanuit draagvlak, met plezier werken aan ontwikkeling. Mijn motto is dan ook “Samen Werkt in Onderwijs”

In 2017 kwam ik in aanraking met TAO. Het was liefde op het eerste gezicht. Ik herkende direct de potentie ervan en dat bleek in de praktijk ook het geval te zijn.  

Sinds die tijd werkte ik als bovenschools directeur met TAO. Mooie trajecten met vijf schoolteams en het MT. Met ingang van 2023 ben ik TAO-adviseur naast mijn werkzaamheden als interim directeur en coach van schoolleiders. 

In de dagelijkse praktijk zie ik wat TAO brengt en waar teams (en ikzelf) zo enthousiast van worden. 

Een heldere structuur van de organisatie en de werkprocessen. Focus op de ontwikkeling van de leerling. Onderwijsprofessionals die meer zeggenschap ervaren. Sneller in kunnen spelen op situaties en ontwikkelingen in hun dagelijkse werk. Doen waarom ze ooit voor dit werk hebben gekozen.

Het werken in een onderwijsteam brengt de “brede blik” wat een sleutel is tot meer kwaliteit. De draagkracht en het werkplezier nemen toe. Schoolleiders die het aandurven om anders leiding te geven. 

Kortom TAO zet zichtbaar mensen, teams én organisaties in hun kracht. Prachtig om te zien en aan mee te werken!

Benieuwd of dit ook binnen jouw organisatie mogelijk is? Een oriënterend gesprek kan het in beweging zetten!

Neem gerust contact met me op en connect via LinkedIn.

Kenniscentrum het leren organiseren

WIJ STAAN VOOR JOU KLAAR!

Vraag Ben voor

...Advies De manier waarop een school georganiseerd is, bepaalt in belangrijke mate of docenten zich professioneel (kunnen) gedragen. ...Training en opleiding De sturingskracht van het MT is bepalend voor het succes van je school. ...Inspiratie Ben helpt bij een...

Reflectie op thema Democratie in het onderwijs

In mei 2013 verscheen een boek met de titel ’The beautiful risk of education’ van auteur en vermaard onderwijspedagoog Gert Biesta. Inmiddels is ook een Nederlandse vertaling van het boek verschenen, onder redactie van René Kneyber. Het boek belicht het...

Brochure over het didactiseren van zelfdiscipline

Waarom vandaag doen wat je kunt uitstellen tot morgen? Als je geen zin hebt, moet je maar zin maken! De brochure die ik heb gebruikt bij de workshop vindt u hieronder brochure

Congres: differentiëren in de klas

Op 2 december 2014 sprak ik op het congres in Arnhem over differentiëren in de klas (en daarbuiten). Ik besprak hier het dilemma tussen standaardiseren en omgaan met verschillen, het omgaan met verschillen buiten de klas, het belang van de schoolvisie op...

‘De niet aangeharkte’

Deze laatste blindganger gaat over het belangrijkste obstakel dat in de weg staat om het prachtige beroep van docent tot volle wasdom te laten komen. Het betreft de manier hoe de arbeidsorganisatie in scholen is ingericht. Dat wil zeggen: de manier waarop de...

Workshop Lead & Learn

Op 28 november gaf ik voor de onderwijsorganisatie School aan Zet in Amersfoort een workshop over het belang van een goede teamorganisatiestructuur op school. Hieronder vindt u de website van School aan Zet met informatie over het intervisietraject Lead & Learn....

Keynote-congres Vereniging van Decanen en Loopbaanbegeleiders

Op 6 november 2014 sprak ik op het congres van de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders. Hierbij behandelde ik de studiekeuze van leerlingen en de rol van de decaan hierbij. De belangrijkste punten zijn te lezen in deze powerpoint-presentatie.

Lezing Toetscongres ICE en Malmberg

Op 31 oktober 2014 gaf ik een toetsconferentie in Den Bosch met als onderwerp: De valkuil van de summatieve toets. Hierbij behandelde ik onder andere de elementen van de valkuil en het belang van feedback. Dit en overige aanbevelingen zijn terug te vinden in de...

Onderwijslogistiek

"Roostertechnisch onmogelijk." Een vreselijke afknapper als je dat als docent, sectie, onderwijsteam of ontwikkelteam te horen krijgt als je een mooi plan bedacht hebt om je onderwijs te verbeteren of mooier en plezieriger te maken. Het gebeurt nog steeds in...

Onderwijskwaliteit maakt onderwijskwaliteit

"Dit wordt een ongemakkelijke blindganger. De lezer zal zich mogelijk persoonlijk aangesproken voelen maar dat is niet de bedoeling. Het gaat in deze serie immers om systeemfouten. Laat ik beginnen met te zeggen dat het Nederlandse onderwijssysteem grosso modo...

Hoed u voor registratie als Registerleraar

"Gelukkig heeft zich nog maar een handjevol nietsvermoedende docenten aangemeld bij het Lerarenregister. Er hebben zich, hunkerend naar klanten, meer aanbieders van nascholing aangemeld dan leraren, dus de aangemelde leraren hoeven niet te vrezen voor overtekende...

Geen zelfstandigheid maar (zelf)discipline

"Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw schrijven vrijwel alle scholen in hun gidsen dat zij bezig zijn ‘de leerlingen zelfstandigheid bij te brengen’, ‘op te voeden tot zelfstandigheid’ of ‘leerlingen in toenemende mate zelfstandig te laten leren’. Onmogelijk...

Maak van het vmbo écht voorbereidend mbo

"Dat maakt het des te schrijnender om te moeten constateren dat het onderwijssysteem voor vmbo leerlingen fundamenteel niet deugt. Voor de 50% van al onze leerlingen, die gebaat is met een logische, efficiënte leerroute naar uiteindelijk een beroepskwalificatie,...

Radio-interview op Radio 1 “Het schoolexamen moet afgeschaft worden”

"Het schoolexamen moet worden afgeschaft. Het examen dat scholen zelf afnemen bij eindexamenleerlingen naast het Centraal Schriftelijk Eindexamen, is verworden tot een administratieve hel. Het VMBO? Dat moet ook worden afgeschaft." En dat zijn maar twee van vele...

‘Minister Asscher, spreek de schoolbesturen aan!’

ingezonden brief - NRC 'De berichtgeving over het uitblijven van effect van de Kwaliteitsaanpak Amsterdam (KBA) (NRC, 1 feb.) geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. Opeenvolgende Amsterdamse bestuurders hebben geklaagd over het te zwakke peil van het...

‘Pygmalion en de talentverspilling’

"Het is opvallend dat bij alle hypes rond ‘omgaan met verschillen’ en ‘bevorderen van talent en excellentie’ de merkwaardige inrichting van het onderwijsstelsel met volledig gescheiden havo- en vwo-stromen vrijwel onbesproken blijft. Terwijl daar op het gebied van...

‘Het schoolexamen voor vakken met een ces: direct afschaffen!’

'Zou er nog iemand in het onderwijs rondlopen die kan verklaren waarom bij vakken waarvoor een centraal examen geldt, ook nog een schoolexamen wordt afgenomen? Een geheel nutteloze, tijdrovende, energie- en leertijdvretende operatie, die geen enkel doel dient. Ooit...

‘Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen’

"Verandering op drie organisatieniveaus Het omgaan met verschillen krijgt vorm in het feitelijke handelen in contact tussen docent en leerling. Om dat mogelijk te maken moet ook op andere lagen in de organisatie het nodige gebeuren. Wat daaronder verstaan wordt krijgt...

‘Teamvorming, begin er niet aan!’

'Een goed werkende teamstructuur is een prachtige en tevens onmisbare basis voor het ontwikkelen van een professionele cultuur in de school. Maar lang niet iedere school heeft zo’n goed werkende teamstructuur. Veel problemen in scholen die aan teamvorming begonnen...

‘Verhuis en word beter’

'Er zijn verschillende manieren waarop je leert om een betere docent te worden. De belangrijkste zetten we in dit artikel op een rij. Doen Een professional leert zijn professie beter uit te oefenen door ‘vlieguren’ te maken. Het helpt daarbij erg veel als hij op dat...

‘Het leren organiseren’

Ben van der Hilst kijkt terug op veertig jaar onderwijservaring en structureert die ervaringen en de daarop gebaseerde conclusies op vijf organisatieniveaus. Het leren wordt georganiseerd in de klas, in de school, in de arbeidsorganisatie, in de regio en op landelijk...

‘Integraal leidinggeven aan onderwijsvernieuwing’

'Veranderingsprocessen in onderwijsorganisaties hebben een laag rendement. Geschat wordt dat het nog lager ligt dan in bedrijven met een commerciële doel- stelling, waar het rendement wordt geschat op ongeveer 30% (Boonstra, J.J., 2000). Banking Beoogde resultaten van...

Adres

Nicolaas Beetsstraat 146, 
3511 HG Utrecht

Email

Telefoon

Ben van der Hilst
06-54703393

Social Media

Kvk-nummer 88346811
Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.