Begeleidingsmogelijkheden

Hoe zorg je ervoor dat er binnen jouw organisatie optimaal zicht is op de ontwikkeling van jouw leerlingen?
En hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers met werkplezier dagelijks datgene doen wat er het meest toe doet?

Uit het promotieonderzoek van Ben van der Hilst, ‘Teamgericht organiseren in het onderwijs’ (2019), blijkt dat een andere organisatiestructuur (de TAO) een positief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs, het innovatief vermogen van de organisatie (de wendbaarheid) en het werkplezier van medewerkers. Lees hier het artikel

In een teamgerichte arbeidsorganisatie (TAO) wordt er gewerkt in kleine onderwijsteams, die een collectieve verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van een groep leerlingen/studenten.

We zien in de praktijk echter dat de organisatiestructuur op veel scholen uit zijn voegen barst met steeds meer coördinatoren en er wordt voor elke uitdaging een nieuwe werkgroep of projectgroep opgetuigd.

Je ziet als leidinggevende dat het anders moet, zodat er weer met plezier en aandacht gewerkt kan worden aan de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen. Dat vraagt om keuzes waar lef voor nodig is en waarschijnlijk om een andere inrichting van de huidige organisatiestructuur.

Met een analyse van je huidige organisatiestructuur en kennis over de TAO kun je, samen met andere leidinggevenden en/of (een deel van) het team, je visie op de inrichting van de organisatie vormgeven.

Dat is waar de TAO adviseurs van het Kenniscentrum Het Leren Organiseren begeleiding in bieden.

Van een begeleidend onderzoekstraject om te bepalen of de TAO een oplossing biedt voor de bestaande knelpunten, tot de implementatie en optimalisatie van de invoering van de TAO in alle lagen van de organisatie.

 

Ben jij er klaar voor de mogelijkheden voor jouw organisatie te onderzoeken?

Wat kunnen we jouw organisatie bieden?

Hieronder vind je mogelijkheden waar het Kenniscentrum jouw organisatie in kan begeleiden. Ook verwerken wij aanvragen op maat, omdat wij ons vanuit het werkveld non-stop doorontwikkelen:

 • Inspirerende inleiding studiedag of workshop voor leidinggevenden en/of leraren
 • Begeleiding bij analyse huidige organisatiestructuur
 • Ontwerptraject van de organisatie waarbij het werken in kleine onderwijsteams centraal staat
 • Begeleiding invoeringstraject TAO
 • Adviestraject roostering/dagindeling in samenhang met de TAO
 • Projectmanagement invoering TAO
 • Coaching leidinggevenden
 • Co-leiderschap (interim-management of begeleiding startende schoolleider) gekoppeld aan de invoering TAO
 • Initiële en verdiepende training  van procesbegeleiders en teams bij of na de invoering van de TAO
 • Begeleiding van teams

In de dagelijkse praktijk zie ik wat TAO brengt en waar teams (en ikzelf) zo enthousiast van worden. 

 • Een heldere structuur van de organisatie en de werkprocessen.
 • Focus op de ontwikkeling van de leerling. Onderwijsprofessionals die meer zeggenschap ervaren.
 • Sneller in kunnen spelen op situaties en ontwikkelingen in hun dagelijkse werk.
 • Doen waarom ze ooit voor dit werk hebben gekozen.

Het werken in een onderwijsteam brengt de “brede blik” wat een sleutel is tot meer kwaliteit. De draagkracht en het werkplezier nemen toe. Schoolleiders die het aandurven om anders leiding te geven. 

Kortom TAO zet zichtbaar mensen, teams én organisaties in hun kracht. Prachtig om te zien en aan mee te werken!

Peter van Breemen

Specialisatie;  PO, SBO, (V)SO

De laatste jaren constateer ik dat het credo “structuur volgt cultuur” niet altijd overeenkomt met mijn ervaring. Het werkt vaak omgekeerd. Als begeleider zie ik teams regelmatig worstelen met een vermeend cultuurprobleem terwijl dit vaak te herleiden is tot een organisatie structuurprobleem. Dat geeft teams onnodig veel stress voor iets wat goed te verhelpen is.  

Fréderique de Jong

Specialisatie: VO, HBO

Je kunt echter alleen je talent ontdekken als het door een ander wordt gezien en benoemd. Dit betekent dat samenwerken met een ander nodig is om je talent te laten groeien, te ontwikkelen en tot resultaten te komen.
Dat kan met het teamgericht organiseren!

Lutske Cornelissen

Specialisatie: PO

Heb je interesse of wil je graag meer weten?

MAAK NU EEN AFSPRAAK

Adres

Nicolaas Beetsstraat 146, 
3511 HG Utrecht

Email

Telefoon

Ben van der Hilst
06-54703393

Social Media

Kvk-nummer 88346811
Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.