Welkom bij het TAO Kenniscentrum

Steeds meer scholen in het po, vo, so, mbo en hbo zetten de stap naar een teamgecentreerde organisatie, waar de verbetering van onderwijskwaliteit, innovatief vermogen en werkplezier hand in hand gaan.

Het Leren Organiseren

Het invoeren van de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) is een mooi, maar niet altijd gemakkelijk proces, waar we graag in ondersteunen.

Om aan de sterk toegenomen vraag te kunnen voldoen, zijn ervaren onderwijsadviseurs tot TAO-expert opgeleid. Deze adviseurs werken samen in het TAO Kenniscentrum. Doel van het TAO Kenniscentrum is om het wetenschappelijk onderbouwde organisatiemodel TAO onder de aandacht te brengen van scholen in het brede onderwijsveld. Daarnaast beoogt het TAO Kenniscentrum de kennis over de TAO verder te ontwikkelen via onderzoek en het bijeenbrengen van ervaringen van scholen.

Besturen en schoolleiders uit alle onderwijssectoren kunnen bij het TAO Kenniscentrum terecht voor vragen over de TAO. En uiteraard ook voor begeleidings- en opleidingsmogelijkheden.

Waar ligt je behoefte?

Teamgericht organiseren

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek

Wil je graag de innovatiekracht in je teams vergroten, het leerlingsucces verhogen, meer werkplezier onder collega’s, wendbaarheid organiseren en de werkdruk verlagen?

Lees hier meer of vraag direct een vrijblijvend oriëntatiegesprek aan om te onderzoeken of een teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) een oplossing biedt voor zaken die op dit moment spelen of die je graag wenst.

TAO opleidingen

Meld je nu aan voor 2024-25

Sta jij met jouw school op het punt om de arbeidsorganisatie op een teamgerichte manier te organiseren? Of zoek je juist verdieping in het leiding geven op een TAO school of op bestuursniveau? Bekijk dan onze opleidingen.

De opleidingen worden geaccrediteerd vanuit het Schoolleidersregister PO ten behoeve van de herregistratie voor schoolleiders in het PO.

Leernetwerk TAO schoolleiders

Meld je nu aan voor 2024-25

Wil jij jouw rol als schoolleider in een teamgecentreerde arbeidsorganisatie versterken en het ‘nabij leiderschap’ verder ontwikkelen door je hier samen met andere schoolleiders in te verdiepen?
Vergroot hiermee de teamvolwassenheid van de onderwijsteams en verhoog de kwaliteit van het onderwijs, wendbaarheid van de organisatie en werkplezier van de medewerkers.

Nieuwste publicatie:
Het kan zoveel mooier

Hét inspiratieboek voor leraren, schoolleiders en bestuurders met 31 ideeën voor het voortgezet onderwijs.

Geschreven vanuit grote passie door Ben van der Hilst en voortgekomen uit de onderwijspraktijk.

Zie jij kansen en durf jij te pionieren?

Laat je inspireren met praktische en soms prikkelende ideeën op het gebied van onderwijs, roostering, organisatiestructuur, personeelsbeleid en het onderwijsstelsel. Om te vertalen naar de eigen school en die nog mooier te maken. En meestal ook een stuk simpeler.

Netwerk van adviseurs

Een netwerk van opgeleide adviseurs werkt samen met schoolorganisaties in PO, VO, MBO en HBO (zowel op bestuurs- als schoolniveau) om het leren binnen schoolorganisaties te organiseren volgens het gedachtgoed van een teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO). Dit gebeurt op basis van de promotie van Ben van der Hilst (2019), vele internationale onderzoeken en ervaring uit de praktijk. 

Wij nodigen je uit om kennis te nemen van dit TAO gedachtegoed, de begeleidings- en opleidingsmogelijkheden en de aangsloten TAO-adviseurs. Ook zijn er ervaringen van scholen te lezen in diverse publicaties en is er onderliggend onderzoek te vinden over het belang van het werken met teams binnen schoolorganisaties. 

Binnen het TAO Kenniscentrum wordt door de TAO-adviseurs actief samengewerkt om het gedachtegoed van de TAO verder te ontwikkelen op basis van praktijkervaringen en vervolgonderzoek. 

Dagelijks het verschil kunnen maken

Al 8 jaar werkt Jolijn van de Hoef samen met Ben van der Hilst om scholen te helpen bij de invoering van de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO).

In deze video vertelt Jolijn wat de TAO zo bijzonder maakt voor haar. En waarom ze energie krijgt van het begeleiden van schoolorganisaties bij organisatie- en cultuurveranderingen.

Jolijn van de Hoef
TAO-adviseur

Hoe vergroot je als bestuurder de collectieve verantwoordelijkheid en het werkplezier binnen de school?

Hier ligt op dit moment een grote uitdaging voor besturen. Samen met Ben van der Hilst heb ik daarom een artikel geschreven dat ingaat op dit belangrijke vraagstuk.

Als bestuurder van een onderwijsorganisatie ben je eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en goed werkgeverschap. Een belangrijke verantwoordelijkheid, zeker in een tijdsbestek met een groot lerarentekort en tevens een tekort aan schoolleiders. Je hebt een grote uitdaging om de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs te borgen in het belang van leerlingen. Ook is het noodzakelijk om leraren en schoolleiders aan de eigen organisatie te binden. 

Hoe maak je deze uitdagende verantwoordelijkheid waar als bestuurder? Lees hier meer.

Lotteke de Kruijff
TAO-adviseur
Focus op Ontwikkelen

Uitgelicht:

'De verandermaten' in gesprek met Ben van der Hilst

‘Waar het wakker liggen goed geregeld is, wordt het beste geslapen.’
Wat houdt de TAO precies in en wat kan het betekenen voor scholen? Wat is de toepasbaarheid van de TAO in het HBO? Welke invloed heeft het op de onderwijskwaliteit? Hoe draagt de TAO bij aan het innovatief vermogen en daarmee de slagkracht van docententeams? 

Luister het gesprek via Spotify.

Teamgericht organiseren in het onderwijs, hoe doe je dat?

Goed onderwijs verzorgen gaat niet alleen over het kiezen van de juiste didactiek en pedagogiek. Er komt ook organisatiekunde bij kijken. Samen met Erik Meester gaat Tjip de Jong met Ben in gesprek over zijn werk, teamgericht organiseren in het onderwijs. Luister het gesprek via Spotify, Apple podcasting of Youtube.

Teamgecentreerde arbeidsorganisatie in het MBO.

Elk onderwijstype brengt verschillende kansen en uitdagingen in relatie tot de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) met zich mee. Wat zijn de belangrijkste wanneer je de TAO wil invoeren in het MBO? Bram Burgler verteld hierover vanuit zijn ervaring.
Lees hier het artikel.

Meer werkgeluk voor professionals

Al twee jaar op rij hoort ambitieuze schoolleider Lotte Bakker bij de scholen met het hoogste werkgeluk van Nederland. Op haar pad richting een professionele teamgerichte organisatie leunde ze op het academische werk van Ben van der Hilst.

Luister hier het gesprek met Ben en Lotte over hun aanpak, die óók bijdraagt aan meer werkgeluk voor professionals.

Meer plezier in samenwerking met elkaar

In de podcast ‘Anders organiseren van de school’ worden manieren onderzocht om beter om te gaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Hoe zorgen we dat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen?

Luister hier de podcast met Ben van der Hilst.

Leernetwerk Schoolleiders

Data van 2024-2025 zijn bekend!

Heb jij ook interesse je verder te ontwikkelen en te verdiepen in het leiderschap op jouw TAO school? En daarmee de kwaliteit van het onderwijs, wendbaarheid van de organisatie en werkplezier van de medewerkers te verhogen?

Vraag & antwoord

Hoe vergroot je als bestuurder de collectieve verantwoordelijkheid en het werkplezier binnen de school?

Een goede inrichting van de arbeidsorganisatie is van cruciaal belang voor de onderwijskwaliteit, het innovatievermogen, het vergroten van het werkplezier en het nemen van collectieve verantwoordelijkheid van de professionals binnen de gehele organisatie. Lees hier meer.

Hoe werkt de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) op een kleine basisschool?

Vaak zijn basisscholen al sterk gefocust op de teamsamenwerking en zijn de lijntjes kort. Toch is er binnen het concept van de TAO iets cruciaals aan de hand, wat meestal niet vanzelfsprekend is op scholen. Lees hier verder.

Welke opleidingen biedt het TAO Kenniscentrum aan?

Wij bieden drie opleidingen aan voor schoolleiders en bestuurders voor het PO, VO, MBO en HBO. Deze zijn opgenomen en worden geaccrediteerd vanuit het Schoolleidersregister PO ten behoeve van de herregistratie voor schoolleiders in het PO. De opleidingen worden zowel via open inschrijving als incompany aangeboden. Lees hier meer.

”Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.”

Ben van der Hilst.

Inmiddels brengen meer dan 100 schoolorganisaties het gedachtegoed in de praktijk!

Interviewreeks PO-raad

Teamgericht organiseren bij WereldKidz zet leraren in hun kracht.

_______

Scholen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om het onderwijs te verbeteren. Volgens onderwijsadviseur en -onderzoeker Ben van der Hilst begint dat bij het anders organiseren van de arbeidsorganisatie.

Gaby de Jongh, clusterdirecteur bij WereldKidz in Zeist, vertelt over haar aanpak op zes scholen onder het motto ‘samen leren’. Lees hier het artikel.

VO-Magazine

Vathorst College en TAO

_______

Samen Leren, samen leven is het kordate motto van het Vathorst College en die gedachte zie je in de hele school terug.

De oorspronkelijke doelstellingen van het Vathorst stonden fier overeind, maar er was een soort ‘spaghetti’ aan over-legstructuren en werkgroepen ontstaan die de werkdruk verhoogden en het werkplezier verlaagden.

Wat heeft het Vathorst College gedaan om dit probleem op te lossen? Lees het artikel.

Artikelenreeks DIDACTIEF

Leraar: een professie met perspectief

_______

Deel 3 – Een leeromgeving voor leraren

In het derde deel van de artikelenreeks van DIDACTIEF staat de school als leeromgeving voor leraren centraal: hoe kunnen zij zich individueel en als team ontwikkelen. Thema’s als teamontwikkeling, bovenschools netwerkleren en strategisch personeelsbeleid geven schoolleiding en leraren hierbij handvatten.
Lees het artikel.

Teamgericht organiseren in het onderwijs

Proefschrift & Boeken

Proefschrift

Op 6 december 2019 promoveerde Ben van der Hilst aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.’

Het proefschrift is gratis te downloaden.
Een papieren uitgave is hier te bestellen voor € 27,95.

TAO in het basisonderwijs

‘Teamgericht organiseren in het basisonderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school.’ (Vierde druk)

Je kunt het boek hier via managementboek bestellen.

Via de QR-codes zijn beide boeken direct verbonden met relevante delen van het proefschrift.

TAO in het voortgezet onderwijs

‘Teamgericht organiseren in het voortgezet onderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school.’ (Vijfde druk)

Je kunt het boek hier via managementboek bestellen. 
Het vo-boek is ook heel bruikbaar in het mbo.

Via de QR-codes zijn beide boeken direct verbonden met relevante delen van het proefschrift.

Heb je interesse of wil je graag meer weten over de TAO?

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

Adres

Nicolaas Beetsstraat 146, 
3511 HG Utrecht

Email

Telefoon

Ben van der Hilst
06-54703393

Social Media

Kvk-nummer 88346811
Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.