Home

Informatiebijeenkomsten over Teamgericht organiseren in het Onderwijs
In april en mei 2022 worden vier regionale informatiebijeenkomsten gehouden over Teamgericht Organiseren in het Onderwijs (po, vo, mbo). Benieuwd hoe een dergelijke organisatievorm in jouw organisatie bijdraagt aan kwaliteit, innovatief vermogen en werkplezier?

Data:
Utrecht 13 april, Zwolle 11 mei, Eindhoven 23 mei of Amsterdam 24 mei (telkens van 14 tot 17 u).

Aanmelden: Je kunt je hier aanmelden. Plaatsing in volgorde van aanmelding.

Teamgericht organiseren in het basisonderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school’. (Tweede druk).


Je kunt het boek hier via Managementboek bestellen.

Via QR-codes zijn beide boeken direct verbonden met relevante delen van het proefschrift. 

 Teamgericht organiseren in het voortgezet onderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school’.  (Derde druk).           


Je kunt het boek  hier via Managementboek bestellen.

Het vo-boek is ook heel bruikbaar in het mbo. Prijs van de boeken: € 19,95 


Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.


Ben van der Hilst

  • 06-54703393
  • ben@hetlerenorganiseren.nl
  • of vul het contactformulier in
  • kvk-nummer 09134060