Home

Uitbreiding van het netwerk van TAO-adviseurs

Steeds meer scholen in het po, vo en mbo (en nu ook het hbo) durven de stap te zetten naar een werkelijk  professionele organisatie waar de verbetering van kwaliteit, innovatief vermogen en werkplezier hand in hand gaan. Het invoeren van de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) is een mooi, maar niet altijd gemakkelijk avontuur, waar we graag bij helpen. Om aan de sterk toegenomen vraag te kunnen voldoen zijn ervaren adviseurs tot TAO-experts opgeleid. Informeer hier naar de mogelijkheid voor je school of bestuur.

Teamgericht organiseren in het basisonderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school’. (Derde druk).


Je kunt het boek hier via Managementboek bestellen.

Via QR-codes zijn beide boeken direct verbonden met relevante delen van het proefschrift. 

 Teamgericht organiseren in het voortgezet onderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school’.  (Vierde druk).          


Je kunt het boek  hier via Managementboek bestellen.

Het vo-boek is ook heel bruikbaar in het mbo. Prijs van de boeken: € 19,95 


Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.


Ben van der Hilst

  • 06-54703393
  • ben@hetlerenorganiseren.nl
  • of vul het contactformulier in
  • kvk-nummer 09134060