Home

 de ruim 20 TAO-adviseurs tijdens de oprichtingsbijeenkomst op 15 november 2022

Kenniscentrum Het Leren Organiseren is op 1 januari 2023 van start gegaan!

Steeds meer scholen in het po, vo en mbo (en nu ook het hbo) zetten de stap  naar een werkelijk  professionele organisatie waar de verbetering van kwaliteit, innovatief vermogen en werkplezier hand in hand gaan. Het invoeren van de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) is een mooi, maar niet altijd gemakkelijk avontuur, waar we graag bij helpen. Om aan de sterk toegenomen vraag te kunnen voldoen, zijn ervaren adviseurs tot TAO-experts opgeleid. Deze adviseurs werken samen in het nieuw opgerichte Kenniscentrum Het Leren Organiseren. Doel van het kenniscentrum is om het wetenschappelijk onderbouwde organisatiemodel TAO onder de aandacht te brengen van scholen in het po, vo, mbo en hbo. Informeer hier naar de mogelijkheid voor je school of bestuur.

Leernetwerk van de VO-raad

Op 17 februari 2023 start het leernetwerk van de VO-raad over de TAO. Zie hier voor meer informatie.

Teamgericht organiseren in het basisonderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school’. (Vierde druk).


Je kunt het boek hier via Managementboek bestellen.

Via QR-codes zijn beide boeken direct verbonden met relevante delen van het proefschrift. 

 Teamgericht organiseren in het voortgezet onderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school’.  (Vijfde druk).          


Je kunt het boek  hier via Managementboek bestellen.

Het vo-boek is ook heel bruikbaar in het mbo. Prijs van de boeken: € 19,95 


Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.


Ben van der Hilst

  • 06-54703393
  • ben@hetlerenorganiseren.nl
  • of vul het contactformulier in
  • kvk-nummer 09134060