Welkom bij Kenniscentrum
Het Leren
Organiseren!

Steeds meer scholen in het po, vo, speciaal onderwijs, mbo en hbo zetten de stap naar een teamgecentreerde organisatie, waar de verbetering van onderwijskwaliteit, innovatief vermogen en werkplezier hand in hand gaan.

Het Leren Organiseren

Het invoeren van de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) is een mooi, maar niet altijd gemakkelijk proces, waar we graag bij helpen.

Om aan de sterk toegenomen vraag te kunnen voldoen, zijn ervaren onderwijsadviseurs tot TAO-experts opgeleid. Deze adviseurs werken samen in het Kenniscentrum Het Leren Organiseren. Doel van het kenniscentrum is om het wetenschappelijk onderbouwde organisatiemodel TAO onder de aandacht te brengen van scholen in het brede onderwijsveld. Daarnaast beoogt het kenniscentrum de kennis over de TAO verder te ontwikkelen via onderzoek en het bijeenbrengen van ervaringen van scholen. 

Besturen en schoolleiders uit alle onderwijssectoren kunnen bij het kenniscentrum terecht voor vragen over de TAO. En uiteraard ook over allerlei begeleidings- en opleidingsmogelijkheden.

NETWERK VAN ADVISEURS

Een netwerk van opgeleide adviseurs werkt samen met schoolorganisaties in PO, VO, MBO en HBO (zowel op bestuurs- als schoolniveau) om het leren binnen schoolorganisaties te organiseren volgens het gedachtegoed van een teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO). Dit gebeurt op basis van de promotie van Ben van der Hilst (2019), vele internationale onderzoeken en ervaringen uit de praktijk.

Wij nodigen je uit om kennis te nemen van dit TAO gedachtegoed, de begeleidings- en opleidingsmogelijkheden en de aangesloten TAO-adviseurs. Ook zijn er ervaringen van scholen te lezen in diverse publicaties en is er onderliggend onderzoek te vinden over het belang van het werken met teams binnen schoolorganisaties.

Binnen het Kenniscentrum wordt door de TAO-adviseurs actief samengewerkt om het gedachtegoed van de TAO verder te ontwikkelen op basis van praktijkervaringen en vervolgonderzoek.

Inmiddels brengen rond de 100 schoolorganisaties het gedachtegoed in de praktijk!

Geïnteresseerd in wat we kunnen betekenen?

DE TAO

De TAO en onderzoek

Lees meer over het gedachtegoed achter de TAO en divers onderwijsonderzoek van waaruit wij werken.

Teamgecentreerd werken

De meerwaarde van werken in kleine teams voor de onderwijsprofessional, leerling en student.

Invoering

Het invoeren van de TAO. Hoor verhalen van onderwijsprofessionals uit de praktijk, van PO tot HBO.

Begeleiding

Onze adviseurs staan klaar om jouw onderwijsorganisatie van de juiste begeleiding op maat te voorzien.

Opleiding

Wil je als schooleider jezelf verder ontwikkelen in de teamgecentreerde arbeidsorganisatie? Wij hebben verschillende opleidingsmogelijkheden.

Publicaties

Wil je graag geïnspireerd worden? Vind hier een overzicht van publicaties.

Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.

Ben van der Hilst

‘Teamgericht organiseren in het basisonderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school’. (Vierde druk).

Je kunt het boek hier via Managementboek bestellen.

Via QR-codes zijn beide boeken direct verbonden met relevante delen van het proefschrift.

Teamgericht organiseren in het voortgezet onderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school’.  (Vijfde druk). 

Je kunt het boek hier via Managementboek bestellen.

Het vo-boek is ook heel bruikbaar in het mbo.

Kenniscentrum 
Het Leren Organiseren

Steeds meer scholen in het po, vo en mbo (en nu ook het hbo) zetten de stap  naar een werkelijk  professionele organisatie waar de verbetering van kwaliteit, innovatief vermogen en werkplezier hand in hand gaan. Het invoeren van de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) is een mooi, maar niet altijd gemakkelijk avontuur, waar we graag bij helpen. Om aan de sterk toegenomen vraag te kunnen voldoen, zijn ervaren adviseurs tot TAO-experts opgeleid. Deze adviseurs werken samen in het nieuw opgerichte Kenniscentrum Het Leren Organiseren. Doel van het kenniscentrum is om het wetenschappelijk onderbouwde organisatiemodel TAO onder de aandacht te brengen van scholen in het po, vo, mbo en hbo. Informeer hier naar de mogelijkheid voor je school of bestuur of kom naar een van de activiteiten die op agenda staan!

Meer werkgeluk voor professionals

Al twee jaar op rij hoort ambitieuze schoolleider Lotte Bakker bij de scholen met het hoogste werkgeluk van Nederland. Op haar pad richting een professionele teamgerichte organisatie leunde ze op het academische werk van Ben van der Hilst.

Luister hier het gesprek met Ben en Lotte over hun aanpak, die óók bijdraagt aan meer werkgeluk voor professionals.

Meer plezier en samenwerking van docenten en schoolleiders.

In de podcast ‘Anders organiseren van de school’ worden manieren onderzocht om beter om te gaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Hoe zorgen we dat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen?

Luister hier de podcast ‘Teamgericht organiseren met Ben van der Hilst’.

Agenda

Leernetwerk van de VO-raad

17 februari 2023

Op 17 februari 2023 start het leernetwerk van de VO-raad over de TAO. Zie hier voor meer informatie.

Regiobijeenkomst
Teamgericht Organiseren in het Onderwijs

10 mei 2023

Wil je als school of bestuurder meer weten over hoe je het werkplezier van leerlingen/studenten kunt vergroten en kan werken aan de kwaliteit van het onderwijs?
Kom naar de regiobijeenkomst Teamgericht Organiseren in het Onderwijs in jouw regio wanneer je als school of bestuurder geïnformeerd wilt worden over de kansen en mogelijkheden die de teamgecentreerde arbeidsorganisatie voor jouw school kan betekenen. Met je hier aan.

Samenwerken krijgt een nieuwe dimensie in een teamgecentreerde arbeidsorganisatie. Eindelijk kom ik toe aan wat ik belangrijk vind voor mijn student.

Heb je interesse of wil je graag meer weten?

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

Vraag Ben voor

...Advies De manier waarop een school georganiseerd is, bepaalt in belangrijke mate of docenten zich professioneel (kunnen) gedragen. ...Training en opleiding De sturingskracht van het MT is bepalend voor het succes van je school. ...Inspiratie Ben helpt bij een...

Reflectie op thema Democratie in het onderwijs

In mei 2013 verscheen een boek met de titel ’The beautiful risk of education’ van auteur en vermaard onderwijspedagoog Gert Biesta. Inmiddels is ook een Nederlandse vertaling van het boek verschenen, onder redactie van René Kneyber. Het boek belicht het...

Brochure over het didactiseren van zelfdiscipline

Waarom vandaag doen wat je kunt uitstellen tot morgen? Als je geen zin hebt, moet je maar zin maken! De brochure die ik heb gebruikt bij de workshop vindt u hieronder brochure

Congres: differentiëren in de klas

Op 2 december 2014 sprak ik op het congres in Arnhem over differentiëren in de klas (en daarbuiten). Ik besprak hier het dilemma tussen standaardiseren en omgaan met verschillen, het omgaan met verschillen buiten de klas, het belang van de schoolvisie op...

‘De niet aangeharkte’

Deze laatste blindganger gaat over het belangrijkste obstakel dat in de weg staat om het prachtige beroep van docent tot volle wasdom te laten komen. Het betreft de manier hoe de arbeidsorganisatie in scholen is ingericht. Dat wil zeggen: de manier waarop de...

Workshop Lead & Learn

Op 28 november gaf ik voor de onderwijsorganisatie School aan Zet in Amersfoort een workshop over het belang van een goede teamorganisatiestructuur op school. Hieronder vindt u de website van School aan Zet met informatie over het intervisietraject Lead & Learn....

Keynote-congres Vereniging van Decanen en Loopbaanbegeleiders

Op 6 november 2014 sprak ik op het congres van de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders. Hierbij behandelde ik de studiekeuze van leerlingen en de rol van de decaan hierbij. De belangrijkste punten zijn te lezen in deze powerpoint-presentatie.

Lezing Toetscongres ICE en Malmberg

Op 31 oktober 2014 gaf ik een toetsconferentie in Den Bosch met als onderwerp: De valkuil van de summatieve toets. Hierbij behandelde ik onder andere de elementen van de valkuil en het belang van feedback. Dit en overige aanbevelingen zijn terug te vinden in de...

Onderwijslogistiek

"Roostertechnisch onmogelijk." Een vreselijke afknapper als je dat als docent, sectie, onderwijsteam of ontwikkelteam te horen krijgt als je een mooi plan bedacht hebt om je onderwijs te verbeteren of mooier en plezieriger te maken. Het gebeurt nog steeds in...

Onderwijskwaliteit maakt onderwijskwaliteit

"Dit wordt een ongemakkelijke blindganger. De lezer zal zich mogelijk persoonlijk aangesproken voelen maar dat is niet de bedoeling. Het gaat in deze serie immers om systeemfouten. Laat ik beginnen met te zeggen dat het Nederlandse onderwijssysteem grosso modo...

Hoed u voor registratie als Registerleraar

"Gelukkig heeft zich nog maar een handjevol nietsvermoedende docenten aangemeld bij het Lerarenregister. Er hebben zich, hunkerend naar klanten, meer aanbieders van nascholing aangemeld dan leraren, dus de aangemelde leraren hoeven niet te vrezen voor overtekende...

Geen zelfstandigheid maar (zelf)discipline

"Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw schrijven vrijwel alle scholen in hun gidsen dat zij bezig zijn ‘de leerlingen zelfstandigheid bij te brengen’, ‘op te voeden tot zelfstandigheid’ of ‘leerlingen in toenemende mate zelfstandig te laten leren’. Onmogelijk...

Maak van het vmbo écht voorbereidend mbo

"Dat maakt het des te schrijnender om te moeten constateren dat het onderwijssysteem voor vmbo leerlingen fundamenteel niet deugt. Voor de 50% van al onze leerlingen, die gebaat is met een logische, efficiënte leerroute naar uiteindelijk een beroepskwalificatie,...

Radio-interview op Radio 1 “Het schoolexamen moet afgeschaft worden”

"Het schoolexamen moet worden afgeschaft. Het examen dat scholen zelf afnemen bij eindexamenleerlingen naast het Centraal Schriftelijk Eindexamen, is verworden tot een administratieve hel. Het VMBO? Dat moet ook worden afgeschaft." En dat zijn maar twee van vele...

‘Minister Asscher, spreek de schoolbesturen aan!’

ingezonden brief - NRC 'De berichtgeving over het uitblijven van effect van de Kwaliteitsaanpak Amsterdam (KBA) (NRC, 1 feb.) geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. Opeenvolgende Amsterdamse bestuurders hebben geklaagd over het te zwakke peil van het...

‘Pygmalion en de talentverspilling’

"Het is opvallend dat bij alle hypes rond ‘omgaan met verschillen’ en ‘bevorderen van talent en excellentie’ de merkwaardige inrichting van het onderwijsstelsel met volledig gescheiden havo- en vwo-stromen vrijwel onbesproken blijft. Terwijl daar op het gebied van...

‘Het schoolexamen voor vakken met een ces: direct afschaffen!’

'Zou er nog iemand in het onderwijs rondlopen die kan verklaren waarom bij vakken waarvoor een centraal examen geldt, ook nog een schoolexamen wordt afgenomen? Een geheel nutteloze, tijdrovende, energie- en leertijdvretende operatie, die geen enkel doel dient. Ooit...

‘Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen’

"Verandering op drie organisatieniveaus Het omgaan met verschillen krijgt vorm in het feitelijke handelen in contact tussen docent en leerling. Om dat mogelijk te maken moet ook op andere lagen in de organisatie het nodige gebeuren. Wat daaronder verstaan wordt krijgt...

‘Teamvorming, begin er niet aan!’

'Een goed werkende teamstructuur is een prachtige en tevens onmisbare basis voor het ontwikkelen van een professionele cultuur in de school. Maar lang niet iedere school heeft zo’n goed werkende teamstructuur. Veel problemen in scholen die aan teamvorming begonnen...

‘Verhuis en word beter’

'Er zijn verschillende manieren waarop je leert om een betere docent te worden. De belangrijkste zetten we in dit artikel op een rij. Doen Een professional leert zijn professie beter uit te oefenen door ‘vlieguren’ te maken. Het helpt daarbij erg veel als hij op dat...

‘Het leren organiseren’

Ben van der Hilst kijkt terug op veertig jaar onderwijservaring en structureert die ervaringen en de daarop gebaseerde conclusies op vijf organisatieniveaus. Het leren wordt georganiseerd in de klas, in de school, in de arbeidsorganisatie, in de regio en op landelijk...

‘Integraal leidinggeven aan onderwijsvernieuwing’

'Veranderingsprocessen in onderwijsorganisaties hebben een laag rendement. Geschat wordt dat het nog lager ligt dan in bedrijven met een commerciële doel- stelling, waar het rendement wordt geschat op ongeveer 30% (Boonstra, J.J., 2000). Banking Beoogde resultaten van...

Adres

Nicolaas Beetsstraat 146, 
3511 HG Utrecht

Email

Telefoon

Ben van der Hilst
06-54703393

Social Media

Kvk-nummer 88346811
Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.