Welkom bij het TAO Kenniscentrum

Steeds meer scholen in het po, vo, so, mbo en hbo zetten de stap naar een teamgecentreerde organisatie, waar de verbetering van onderwijskwaliteit, innovatief vermogen en werkplezier hand in hand gaan.

Het Leren Organiseren

Het invoeren van de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) is een mooi, maar niet altijd gemakkelijk proces, waar we graag in ondersteunen.

Om aan de sterk toegenomen vraag te kunnen voldoen, zijn ervaren onderwijsadviseurs tot TAO-expert opgeleid. Deze adviseurs werken samen in het TAO Kenniscentrum. Doel van het TAO Kenniscentrum is om het wetenschappelijk onderbouwde organisatiemodel TAO onder de aandacht te brengen van scholen in het brede onderwijsveld. Daarnaast beoogt het TAO Kenniscentrum de kennis over de TAO verder te ontwikkelen via onderzoek en het bijeenbrengen van ervaringen van scholen.

Besturen en schoolleiders uit alle onderwijssectoren kunnen bij het TAO Kenniscentrum terecht voor vragen over de TAO. En uiteraard ook voor begeleidings- en opleidingsmogelijkheden.

Nieuws: De opleidingen erkend door Schoolleidersregister PO

TAO opleidingen

Yes! Wij zijn verheugd te delen dat onze opleidingen zijn opgenomen en worden geaccrediteerd vanuit het Schoolleidersregister PO ten behoeve van de herregistratie voor schoolleiders in het PO. 

Wij bieden drie opleidingen aan voor schoolleiders en bestuurders voor het PO, VO, MBO en HBO. Deze starten na de herfstvakantie.

Leernetwerk schoolleiders PO

Meld je nu aan voor 2023-2024

Heb jij interesse je verder te ontwikkelen in het leiderschap? Gezien het aantal scholen dat de TAO succesvol heeft ingevoerd, maken we met het TAO Kenniscentrum een vervolgstap door het opzetten van een leernetwerk van schoolleiders in het PO.

Regiobijeenkomst

Teamgericht Organiseren in het Onderwijs

Dinsdag 10 oktober 2023

Wil je als school of bestuurder meer weten over hoe je het werkplezier van leerlingen/studenten kunt vergroten en kan werken aan de kwaliteit van het onderwijs? Kom naar de regiobijeenkomst Teamgericht Organiseren in het Onderwijs in Utrecht.

Netwerk van adviseurs

Een netwerk van opgeleide adviseurs werkt samen met schoolorganisaties in PO, VO, MBO en HBO (zowel op bestuurs- als schoolniveau) om het leren binnen schoolorganisaties te organiseren volgens het gedachtgoed van een teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO). Dit gebeurt op basis van de promotie van Ben van der Hilst (2019), vele internationale onderzoeken en ervaring uit de praktijk. 

Wij nodigen je uit om kennis te nemen van dit TAO gedachtegoed, de begeleidings- en opleidingsmogelijkheden en de aangsloten TAO-adviseurs. Ook zijn er ervaringen van scholen te lezen in diverse publicaties en is er onderliggend onderzoek te vinden over het belang van het werken met teams binnen schoolorganisaties. 

Binnen het TAO Kenniscentrum wordt door de TAO-adviseurs actief samengewerkt om het gedachtegoed van de TAO verder te ontwikkelen op basis van praktijkervaringen en vervolgonderzoek. 

Een nieuwe start van het schooljaar, werken in onderwijsteams; dat geeft energie!

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Met alle hectiek die het, zeker in deze tijd, met zich meebrengt. Niet in de laatste plaats vanwege de vacatures die nog ingevuld moeten worden dan wel de alternatieve oplossingen die gezocht moeten worden omdat het lerarentekort gewoon een feit is.

Voor diverse scholen (PO en VO) is er nog een andere start, namelijk het werken met kleine onderwijsteams. Onderwijsteams die voor meerdere jaren de collectieve verantwoordelijkheid hebben voor een grotere groep leerlingen. En de schoolleiding die de onderwijsteams de ruimte biedt om, afgestemd op hun leerlingen, besluiten te kunnen nemen over de onderwijsorganisatie en zelf de onderwijsteams ontzorgen. Dit alles volgens het gedachtegoed Van der Hilst: de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO).

De afgelopen weken heb ik als TAO adviseur meerdere scholen begeleid met deze start. En hoe leuk is dat om te doen! Waarom? Omdat het effect zo snel zichtbaar is. Door de maximale grootte van ongeveer 7 leraren is de betrokkenheid groot en het gesprek gaat over leerlingen en wat er nodig is om hen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling. Geen lange vergaderingen meer met grote teams maar voortvarend aan de slag met andere collega’s.

En hoe mooi is het voor de leerlingen dat zij gekend en begeleid worden door een vaste groep leraren. En hoe belangrijk is het voor hen dat het onderwijsteam meedenkt bij het vinden van oplossingen om zo veel als mogelijk de leerlingen continuïteit te bieden ondanks het lerarentekort. En hoe leuk is het om als onderwijsteam nauw samen te werken met je collega’s rondom een groep leerlingen. Dat geeft energie en dat is dan ook wat ik zie gebeuren in scholen die de TAO invoeren! 

Heb je interesse om de mogelijkheden van de TAO voor jouw organisatie of school te bespreken? Neem hier contact op.

Lotteke de Kruijff
TAO-adviseur
Focus op Ontwikkelen

In 2017 kwam ik in aanraking met TAO. Het was liefde op het eerste gezicht. Ik herkende direct de potentie ervan en dat bleek in de praktijk ook het geval te zijn.  

Sinds die tijd werkte ik als bovenschools directeur met TAO. Mooie trajecten met vijf schoolteams en het MT. Met ingang van 2023 ben ik TAO-adviseur naast mijn werkzaamheden als interim directeur en coach van schoolleiders. 

Samen met mensen, vanuit draagvlak, met plezier werken aan ontwikkeling. Mijn motto is dan ook “Samen Werkt in Onderwijs”

Peter van Breemen
TAO-adviseur

”Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.”

Ben van der Hilst.

Inmiddels brengen meer dan 100 schoolorganisaties het gedachtegoed in de praktijk!

Interview PO-raad

Teamgericht organiseren bij WereldKidz zet leraren in hun kracht.

_______

Scholen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om het onderwijs te verbeteren. Volgens onderwijsadviseur en -onderzoeker Ben van der Hilst begint dat bij het anders organiseren van de arbeidsorganisatie.

Gaby de Jongh, clusterdirecteur bij WereldKidz in Zeist, vertelt over haar aanpak op zes scholen onder het motto ‘samen leren’. Lees hier het artikel.

VO-Magazine

Vathorst College en TAO

_______

Samen Leren, samen leven is het kordate motto van het Vathorst College en die gedachte zie je in de hele school terug.

De oorspronkelijke doelstellingen van het Vathorst stonden fier overeind, maar er was een soort ‘spaghetti’ aan over-legstructuren en werkgroepen ontstaan die de werkdruk verhoogden en het werkplezier verlaagden.

Wat heeft het Vathorst College gedaan om dit probleem op te lossen? Lees het artikel.

Artikelenreeks DIDACTIEF

Leraar: een professie met perspectief

_______

Deel 3 – Een leeromgeving voor leraren

In het derde deel van de artikelenreeks van DIDACTIEF staat de school als leeromgeving voor leraren centraal: hoe kunnen zij zich individueel en als team ontwikkelen. Thema’s als teamontwikkeling, bovenschools netwerkleren en strategisch personeelsbeleid geven schoolleiding en leraren hierbij handvatten.
Lees het artikel.

Meer werkgeluk voor professionals

Al twee jaar op rij hoort ambitieuze schoolleider Lotte Bakker bij de scholen met het hoogste werkgeluk van Nederland. Op haar pad richting een professionele teamgerichte organisatie leunde ze op het academische werk van Ben van der Hilst.

Luister hier het gesprek met Ben en Lotte over hun aanpak, die óók bijdraagt aan meer werkgeluk voor professionals.

Meer plezier in samenwerking met elkaar

In de podcast ‘Anders organiseren van de school’ worden manieren onderzocht om beter om te gaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Hoe zorgen we dat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen?

Luister hier de podcast met Ben van der Hilst.

Nieuw: Leernetwerk schoolleiders PO

Gezien het aantal scholen dat de TAO succesvol heeft ingevoerd, maken we met het TAO Kenniscentrum de vervolgstap door de oprichting van het leernetwerk van schoolleiders in het PO. Dit leernetwerk bestaat uit schoolleiders die op hun school de TAO (een teamgecentreerde arbeidsorganisatie) hebben ingevoerd en reflecteren op hun eigen rol om het ‘nabij leiderschap’ samen met de andere schoolleiders verder te ontwikkelen.

Lees hier meer informatie of neem direct contact op.

 

Proefschrift & Boeken

Proefschrift

Op 6 december 2019 promoveerde Ben van der Hilst aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.’

Het proefschrift is gratis te downloaden.
Een papieren uitgave is hier te bestellen voor € 27,95.

TAO in het basisonderwijs

‘Teamgericht organiseren in het basisonderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school.’ (Vierde druk)

Je kunt het boek hier via managementboek bestellen.

Via de QR-codes zijn beide boeken direct verbonden met relevante delen van het proefschrift.

TAO in het voortgezet onderwijs

‘Teamgericht organiseren in het voortgezet onderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school.’ (Vijfde druk)

Je kunt het boek hier via managementboek bestellen. 
Het vo-boek is ook heel bruikbaar in het mbo.

Via de QR-codes zijn beide boeken direct verbonden met relevante delen van het proefschrift.

Heb je interesse of wil je graag meer weten over de TAO?

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

Adres

Nicolaas Beetsstraat 146, 
3511 HG Utrecht

Email

Telefoon

Ben van der Hilst
06-54703393

Social Media

Kvk-nummer 88346811
Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.