Publicaties

TAO Kenniscentrum

Proefschrift & boeken

Proefschrift

Op 6 december 2019 promoveerde Ben van der Hilst aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.’

Het proefschrift is gratis te downloaden.
Een papieren uitgave is hier te bestellen voor € 27,95.

TAO in het basisonderwijs

‘Teamgericht organiseren in het basisonderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school.’ (Vierde druk)

Je kunt het boek hier via managementboek bestellen.

Via de QR-codes zijn beide boeken direct verbonden met relevante delen van het proefschrift.

TAO in het voortgezet onderwijs

‘Teamgericht organiseren in het voortgezet onderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school.’ (Vijfde druk)

Je kunt het boek hier via managementboek bestellen. 
Het vo-boek is ook heel bruikbaar in het mbo.

Via de QR-codes zijn beide boeken direct verbonden met relevante delen van het proefschrift.

Podcasts

Meer werkgeluk voor professionals

Al twee jaar op rij hoort ambitieuze schoolleider Lotte Bakker bij de scholen met het hoogste werkgeluk van Nederland. Op haar pad richting een professionele teamgerichte organisatie leunde ze op het academische werk van Ben van der Hilst.

Luister hier het gesprek met Ben en Lotte over hun aanpak, die óók bijdraagt aan meer werkgeluk voor professionals.

Meer plezier in samenwerking met elkaar

In de podcast ‘Anders organiseren van de school’ worden manieren onderzocht om beter om te gaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Hoe zorgen we dat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen?

Luister hier de podcast ‘Teamgericht organiseren met Ben van der Hilst’.

Artikelen &

ervaringsverhalen

Interview PO-raad

Teamgericht organiseren bij WereldKidz zet leraren in hun kracht.

_______

Scholen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om het onderwijs te verbeteren. Volgens Ben van der Hilst begint dat bij het anders organiseren van de arbeidsorganisatie.

Hoe gebruiken scholen het Teamgecentreerde Arbeidsorganisatie (TAO) model in de praktijk? Gaby de Jongh, clusterdirecteur bij WereldKidz in Zeist, vertelt over haar aanpak op zes scholen onder het motto ‘samen leren’. Lees hier het interview.

Artikel PO-raad

Teamgericht organiseren verhoogt kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.

_______

Van één leraar voor één klas naar een team van leraren, collectief verantwoordelijk voor de gehele ontwikkeling van een groep leerlingen. 

Ben van der Hilst: “De invoering van dit model leidt tot een schoolorganisatie waarin leraren met plezier samenwerken en kennis delen, gericht op kwaliteitsverbetering. Leraren zijn echt de baas van hun professionele praktijk.” Lees hier het artikel.

Interview PO-raad

Ik voel me goed bij de verantwoordelijkheid die we als team dragen.

_______

Hoe beleven leraren zelf het werken in een onderwijsteam? Welk effect heeft het op hun werkgeluk en op de leerlingen? Edine Oosterhof, leraar van groep 6 en 7 bij de Anne Frankschool deelt haar ervaring met TAO in de praktijk. 

Gaby de Jongh, clusterdirecteur bij WereldKidz in Zeist, vertelt over haar aanpak op zes scholen onder het motto ‘samen leren’. Lees hier het interview. 

VO-Magazine

Vathorst College en TAO.

_______

Samen Leren, samen leven is het kordate motto van het Vathorst College en die gedachte zie je in de hele school terug.

De oorspronkelijke doelstellingen van het Vathorst stonden fier overeind, maar er was een soort ‘spaghetti’ aan over-legstructuren en werkgroepen ontstaan die de werkdruk verhoogden en het werkplezier verlaagden.

Hoe heeft het Vathorst College dit probleem opgelost? Lees het artikel.

Artikel - De Nieuwe Meso (VO)

Paradigmaverandering
noodzakelijk voor
verdere ontwikkeling
van het onderwijs.

_______

In het onderwijs is in de jaren tachtig van de vorige eeuw het managerialisme omarmd. Het blijkt echter dat het managerialisme voorbij gaat aan de professionaliteit van het leraarsberoep.

Het vraagt om sterk leiderschap, aandacht en kennis om scholen vanuit de traditionele school-organisatie in te richten naar een minder complexe, professionele organisatie. Zodat de professionaliteit van de leraar maximaal wordt benut en kan groeien. En professionals samen de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de totale ontwikkeling van een leerling gedurende een bepaalde tijd. Lees het artikel.

BSM

Teamgericht organiseren. 

_______

De transformatie van scholen naar professionele, lerende organisaties staat meestal hoog in het vaandel van bestuurders en schoolleiders.

De schrijvers van dit artikel concluderen op grond van wetenschappelijk onderzoek (Van der Hilst, 2019) en hun praktijkervaringen dat bestuurders en schoolleiders deze transformatie aanzienlijk kunnen faciliteren door interventies in de organisatie- structuur van hun scholen.

Door vereenvoudiging van de organisatie kan de school complexere uitdagingen aan.

Dat ondervond basisschool de Annemoon. Na invoering van de TAO veranderde er in korte tijd veel op de school in het voordeel van de leraar als professional en de leerlingen. Lees hier het artikel.

Artikelenreeks DIDACTIEF

Leraar: een professie met perspectief

_______

Deel 3 – Een leeromgeving voor leraren

In het derde deel van de artikelenreeks van DIDACTIEF staat de school als leeromgeving voor leraren centraal: hoe kunnen zij zich individueel en als team ontwikkelen. Thema’s als teamontwikkeling, bovenschools netwerkleren en strategisch personeelsbeleid geven schoolleiding en leraren hierbij handvatten.
Lees het artikel.

Heb je interesse of wil je graag meer weten?

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

Adres

Nicolaas Beetsstraat 146, 
3511 HG Utrecht

Email

Telefoon

Ben van der Hilst
06-54703393

Social Media

Kvk-nummer 88346811
Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.