de ruim 20 TAO-adviseurs tijdens de oprichtingsbijeenkomst op 15 november 2022

Kenniscentrum Het Leren Organiseren is op 1 januari 2023 van start gegaan!

Steeds meer scholen in het po, vo en mbo (en nu ook het hbo) zetten de stap  naar een werkelijk  professionele organisatie waar de verbetering van kwaliteit, innovatief vermogen en werkplezier hand in hand gaan. Het invoeren van de teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) is een mooi, maar niet altijd gemakkelijk avontuur, waar we graag bij helpen. Om aan de sterk toegenomen vraag te kunnen voldoen, zijn ervaren adviseurs tot TAO-experts opgeleid. Deze adviseurs werken samen in het nieuw opgerichte Kenniscentrum Het Leren Organiseren. Doel van het kenniscentrum is om het wetenschappelijk onderbouwde organisatiemodel TAO onder de aandacht te brengen van scholen in het po, vo, mbo en hbo. Informeer hier naar de mogelijkheid voor je school of bestuur.

Regiobijeenkomst april Teamgericht Organiseren in het Onderwijs

Wil je als school of bestuurder meer weten over hoe je het werkplezier van leerlingen/studenten kunt vergroten en kan werken aan de kwaliteit van het onderwijs?
Kom naar de regiobijeenkomst Teamgericht Organiseren in het Onderwijs in jouw regio wanneer je als school of bestuurder geïnformeerd wilt worden over de kansen en mogelijkheden die de teamgecentreerde arbeidsorganisatie voor jouw school kan betekenen. Met je hier aan.

Leernetwerk van de VO-raad

Op 17 februari 2023 start het leernetwerk van de VO-raad over de TAO. Zie hier voor meer informatie.

Teamgericht organiseren in het basisonderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school’. (Vierde druk).


Je kunt het boek hier via Managementboek bestellen.

Via QR-codes zijn beide boeken direct verbonden met relevante delen van het proefschrift. 

 Teamgericht organiseren in het voortgezet onderwijs. Handreiking voor het inrichten van een lerende school’.  (Vijfde druk).          


Je kunt het boek  hier via Managementboek bestellen.

Het vo-boek is ook heel bruikbaar in het mbo. Prijs van de boeken: € 19,95 

Meer werkgeluk voor professionals

Al twee jaar op rij hoort ambitieuze schoolleider Lotte Bakker bij de scholen met het hoogste werkgeluk van Nederland. Op haar pad richting een professionele teamgerichte organisatie leunde ze op het academische werk van Ben van der Hilst.

Luister hier het gesprek met Ben en Lotte over hun aanpak, die óók bijdraagt aan meer werkgeluk voor professionals.

Meer plezier en samenwerking van docenten en schoolleiders.

In de podcast ‘Anders organiseren van de school’ worden manieren onderzocht om beter om te gaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Hoe zorgen we dat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen?

Luister hier de podcast ‘Teamgericht organiseren met Ben van der Hilst’.


Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.


Ben van der Hilst

  • 06-54703393
  • ben@hetlerenorganiseren.nl
  • of vul het contactformulier in
  • kvk-nummer 09134060