TAO Adviseur

Leone Los

Werkzaam in heel Nederland,
PO & Kindcentra.

TAO Adviseur en onderwijskundige met een master Onderwijswetenschappen en een achtergrond als leerkracht in het PO en SO. Leone is een creatieve denker met een analytische blik. Ze houdt van onderscheiden, scheiden, categoriseren, ordenen en tot een geheel maken.

‘Want alleen als je alle delen kent begrijp je de meerwaarde van het geheel.’

Achtergrond
Met een achtergrond als leerkracht in het primair en speciaal basisonderwijs en een master onderwijswetenschappen op zak schakelt Leone gemakkelijk van onderwijskundig beleid naar de werkvloer en maakt zij van theoretische inzichten, praktische handvatten. Inmiddels is Leone al ruim 15 jaar werkzaam in de onderwijssector en kent zij het onderwijs door en door.

Missie
Leone haar missie is het onderwijs versterken zodat elk kind gezien wordt en elk kind zich optimaal kan ontwikkelen naar een passende plek in de maatschappij. Hiertoe begeleidt Leone schoolteams in het voeren van kind- en driehoeksgesprekken, helpt zij bij het maken van een geïntegreerd curriculumontwerp met goede instructie en veel autonomie voor de leerling en ondersteunt zij schoolleiders bij het maken van jaar- en schoolplannen en de invoering van de TAO.

TAO
Voor Leone betekent de invoering van de TAO het creeëren van ruimte om het gesprek te voeren over de ononderbroken ontwikkeling van elk kind. Leone is als TAO-adviseur actief in het primair onderwijs en betrokken bij basisscholen en integrale kindcentra. Samen met de schoolleider kijkt Leone waar in de organisatie de invoering van de TAO effect heeft en hoe het team meegenomen kan worden bij elke stap. Zo ontstaat draagvlak voor verandering en ruimte voor teamontwikkeling.

Naast TAO-advieswerk houdt Leone zich bezig met onderwijs op alle niveaus. Van teamscholing rondom het invoeren en/of versterken van kindgesprekken tot procesbegeleiding van de Stuurgroep Lokaal Educatieve Agenda bij een gemeente. Dit doet zij vanuit haar eigen bedrijf Leone OnderWijsKundig. Haar motto is:

“Samen werken aan onderwijs dat past”.

Zoek je een creatieve meedenker, enthousiaste kartrekker, analytisch coach of gewoon een sparringspartner om te kijken wat de volgende stap is voor jou als onderwijsprofessional of jullie team van onderwijsprofessionals? Leone is dol op een goed gesprek over onderwijs, nodig jij haar uit om kennis te maken? 

Lees meer, connect of neem contact op met Leone:

Heb je interesse of wil je graag meer weten?

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

Adres

Nicolaas Beetsstraat 146, 
3511 HG Utrecht

Email

Telefoon

Ben van der Hilst
06-54703393

Social Media

Kvk-nummer 88346811
Bekijk hier de Algemene voorwaarden van Het Leren Organiseren.