Deze laatste blindganger gaat over het belangrijkste obstakel dat in de weg staat om het prachtige beroep van docent tot volle wasdom te laten komen. Het betreft de manier hoe de arbeidsorganisatie in scholen is ingericht. Dat wil zeggen: de manier waarop de schoolleiding, teams, secties, individuele docenten, stafmedewerkers, ontwikkelgroepen, et cetera zich tot elkaar verhouden. Hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn en de bijbehorende bevoegdheden. Wie geeft leiding aan wie en hoe doe je dat? Door wie laat je je als docent beïnvloeden? Welke invloed heeft jouw leidinggevende op jouw werk in de klas? Laat je je iets gelegen liggen aan het team of de sectie waartoe je behoort? Nemen secties of teams wel besluiten?

Lees verder