Vraag Ben voor

Vraag Ben voor

…Advies De manier waarop een school georganiseerd is, bepaalt in belangrijke mate of docenten zich professioneel (kunnen) gedragen. …Training en opleiding De sturingskracht van het MT is bepalend voor het succes van je school. …Inspiratie Ben helpt...
Congres: differentiëren in de klas

Congres: differentiëren in de klas

Op 2 december 2014 sprak ik op het congres in Arnhem over differentiëren in de klas (en daarbuiten). Ik besprak hier het dilemma tussen standaardiseren en omgaan met verschillen, het omgaan met verschillen buiten de klas, het belang van de schoolvisie op...
‘De niet aangeharkte’

‘De niet aangeharkte’

Deze laatste blindganger gaat over het belangrijkste obstakel dat in de weg staat om het prachtige beroep van docent tot volle wasdom te laten komen. Het betreft de manier hoe de arbeidsorganisatie in scholen is ingericht. Dat wil zeggen: de manier waarop de...