‘Zou er nog iemand in het onderwijs rondlopen die kan verklaren waarom bij vakken waarvoor een centraal examen geldt, ook nog een schoolexamen wordt afgenomen? Een geheel nutteloze,¬†tijdrovende, energie- en leertijdvretende operatie, die geen enkel doel dient. Ooit werd gezegd dat middels het schoolexamen de school eigen keuzes kon maken op het gebied van onderwerpen of manieren van toetsing. In de loop van de tijd zijn er precieze voorschriften gekomen over wat wel en niet in het schoolexamen getentamineerd mag worden. ‘

lees verder