Ben van der Hilst kijkt terug op veertig jaar onderwijservaring en structureert die ervaringen en de daarop gebaseerde conclusies op vijf organisatieniveaus. Het leren wordt georganiseerd in de klas, in de school, in de arbeidsorganisatie, in de regio en op landelijk niveau. Die organisatieniveaus kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ben van der Hilst beschrijft deze niveaus vanuit zijn persoonlijke ervaringen, legt de manco’s bloot en komt met originele oplossingen voor de problemen die hij signaleert. Hij doet dat met gedrevenheid, soms met verbazing en een enkele keer met verontwaardiging, maar altijd vanuit zijn betrokkenheid met de lerende. Dit boekje levert een handzaam model om de complexe werkelijkheid van het onderwijs te analyseren als samenhangende organisatievraagstukken. En veel inspiratie voor een brede discussie in alle sectoren van het onderwijs.

Lees verder