“Dat maakt het des te schrijnender om te moeten constateren dat het onderwijssysteem voor vmbo leerlingen fundamenteel niet deugt. Voor de 50% van al onze leerlingen, die gebaat is met een logische, efficiënte leerroute naar uiteindelijk een beroepskwalificatie, hebben we een volstrekt onlogisch, inconsequent, inefficiënt en kwetsbaar stelsel gemaakt.

Allereerst wil ik hier mijn bewondering uitspreken voor al die docenten in het vmbo, die onder niet al te gemakkelijke omstandigheden prachtig onderwijs bieden aan de grote groep leerlingen waarvoor onderwijs er echt toe doet.

Laten we een vmbo-leerling volgen, die aan het eind van de basisschool te horen krijgt dat ie naar het vmbo moet. Hem en zijn ouders wordt praktisch onderwijs, waar hij meer met zijn handen kan werken, voorgespiegeld. Na de vakantie echter blijkt hij terecht te komen in de tweejarige basisvorming: 12 tot 15 vakken met een groot aantal verschillende docenten, veel theorie. Wanneer hij in de tweede klas moet kiezen voor een richting, blijkt dat de school maar een beperkt aantal afdelingen heeft. In alle voorlichtingsboekjes van de overheid staat dat je pas na twee jaar vmbo kiest voor een sector of afdeling. Dat is een leugen. Licenties uit de jaren twintig van de vorige eeuw en opeenvolgende bestuurlijke fusies hebben in de stad gezorgd voor een willekeurige lappendeken aan richtingen en mogelijkheden. Er is geen enkele school in Nederland die alle mogelijkheden biedt. Maar daarover heb je tijdens de open dag nauwelijks voorlichting gehad, want de school verwelkomt je graag als leerling.”

Lees verder