“Verandering op drie organisatieniveaus
Het omgaan met verschillen krijgt vorm in het feitelijke handelen in contact tussen docent en leerling. Om dat mogelijk te maken moet ook op andere lagen in de organisatie het nodige gebeuren. Wat daaronder verstaan wordt krijgt hier een nadere uitwerking op basis van het onderwijslogistieke model, zoals dat door Ben van der Hilst is ontwikkeld. Van der Hilst onderkent vijf niveaus als het gaat om het realiseren van het leren.”

lees verder