“Dit wordt een ongemakkelijke blindganger. De lezer zal zich mogelijk persoonlijk aangesproken voelen maar dat is niet de bedoeling. Het gaat in deze serie immers om systeemfouten. Laat ik beginnen met te zeggen dat het Nederlandse onderwijssysteem grosso modo goed functioneert en dat geldt in het bijzonder voor de docenten. Ondanks de prietpraat van de Commissie Dijsselbloem destijds (alarmerende conclusies, die in het rapport geheel niet gestaafd werden door onderzoeksresultaten, er soms zelfs tegengesteld aan waren), behoort het Nederlandse onderwijssysteem nu nog tot de beste in de wereld en gedijen de meeste leerlingen goed. Maar de scheuren worden duidelijk zichtbaar. Een niet onaanzienlijke bedreiging voor de onderwijskwaliteit en het innovatieve vermogen ligt in de sluipende, al lang geleden ingezette niveaudaling van de opleidingseisen van docenten, schoolleiders. Een tikkende tijdbom.”

Lees verder