“Het is opvallend dat bij alle hypes rond ‘omgaan met verschillen’ en ‘bevorderen van talent en excellentie’ de merkwaardige inrichting van het onderwijsstelsel met volledig gescheiden havo- en vwo-stromen vrijwel onbesproken blijft. Terwijl daar op het gebied van talentontwikkeling heel wat meer en gemakkelijker te halen valt dan met gekunstelde constructies met Chinees en Astronomie in een Tweetalige VWO Technasium Plus klas.

Als een leerling niet goed genoeg bevonden wordt of zes jaar. De drie belangrijkste argumenten om dat niet voor het vwo (hetgeen steeds vroeger gebeurt) wordt hij veroordeeld om alle vakken op havoniveau te doen. Nu ben ik zelf docent Natuurkunde geweest op havo en vwo en had menigmaal in mijn havo groep leerlingen die beter in het vak waren dan een aanzienlijke groep in de vwo klas. Nu is dat niet zo verwonderlijk. De intelligentieverdelingen van de havo- en vwo-populaties hebben een grote overlap: 95% van de havoleerlingen hebben een IQ tussen 100 en 125, 95% van de vwo leerlingen hebben een IQ tussen 110 en 135. Daarbij is er verschil in aanleg voor de verschillende vakken. De havoleerling moet echter alle vakken op een lager niveau doen dan de vwo-leerling en wordt ook nog gedwongen om het eindexamenprogramma in twee jaar te doorlopen (in plaats van de drie jaar in het vwo). Wat een blokkades voor talentontwikkeling!”

Lees verder