‘Een goed werkende teamstructuur is een prachtige en tevens onmisbare basis voor het ontwikkelen van een professionele cultuur in de school. Maar lang niet iedere school heeft zo’n goed werkende teamstructuur.
Veel problemen in scholen die aan teamvorming begonnen zijn, hebben te maken met technische fouten in het ontwerp en het is jammer dat er vaak zo weinig belangstelling is voor deze meer technische aspecten van het ontwerp van een teamorganisatie.’

lees verder