‘Er zijn verschillende manieren waarop je leert om een betere docent te worden. De belangrijkste zetten we in dit artikel op een rij.

Doen
Een professional leert zijn professie beter uit te oefenen door ‘vlieguren’ te maken. Het helpt daarbij erg veel als hij op dat ‘doen’ reflecteert, nadenkt wat er goed en fout ging en voornemens maakt voor verbetering. Vooral in teamverband. Maar ook zonder bewuste reflectie leert een professional van het doen. Althans in de begintijd. Er zijn aanwijzingen dat leren van de praktijk na een aantal jaren uitdooft indien er geen bewuste reflectie meer plaatsvindt (Zie pagina 22-23 Talent alleen is niet voldoende, Catrien Mesman en Rika Schut). Docenten die geïsoleerd werken en niet meer met collega’s over hun lessen praten, leren niet veel meer bij en dreigen zelfs minder goed te gaan presteren op den duur (zie het inleidend artikel over de docent als professional).’

lees verder